0908.326.779 - 0906.362.707
 

Thủ tục gia hạn công bố chất lượng thực phẩm

21/11/2016    4.84/5 trong 12 lượt 
Thủ tục gia hạn công bố chất lượng thực phẩm
Theo nghị định 38-2012ND-CP thì bất kì sản phẩm gì thuộc lĩnh vực trên thì phải gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm sau 03 năm kể từ ngày đã công bố. Chính vì thế ATV MEDIA xin giới thiệu dịch vụ tư vấn xin giấy gia hạn công bố chất lượng sản phẩm
Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 
Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.”
 
Như vậy, các sản phẩm thực phẩm gồm Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm đặc biệt, Bánh kẹo, Thực phẩm đóng gói sẵn, Phụ gia thực phẩm, Dụng cụ, bao bì thực phẩm đều phải công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi phân phối ra thị trường, dù là sản phẩm sản xuất trong nước hay sản phẩm nhập khẩu.
 
Theo nghị định 38-2012ND-CP thì bất kì sản phẩm gì thuộc lĩnh vực trên thì phải gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm sau 03 năm kể từ ngày đã công bố.
Chính vì thế ATV MEDIA xin giới thiệu dịch vụ tư vấn xin giấy gia hạn công bố chất lượng sản phẩm với tiêu chí của ATV MEDIA là Nhanh – Gọn – Rẻ . 
Thủ tục gia hạn công bố chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm như sau:
- Công bố thực phẩm chức năng/Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu
- Công bố thực phẩm chức năng/Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước
- Công bố thực phẩm thường nhập khẩu
- Công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước
- Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu
- Công bố phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong nước
- Công bố dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu
- Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước

I. GIA HẠN CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm – Certificate Of Analysis: 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). 
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025. Trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm có chức năng tại Việt Nam.
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of Free Sale (Bản chính hoặc bản sao y thị thực lãnh sự) đối với những sản phẩm: thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hiệu liệu thực phẩm.
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất (nếu có)
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

II. GIA HẠN CÔNG BỐ THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu vi sinh và chỉ tiêu kim loại nặng). 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm(02 bản sao công chứng)
- 03 Mẫu sản phẩm
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có dấu nhận đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

III. THỜI GIAN GIA HẠN CÔNG BỐ THỰC PHẨM

- Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 4 ngày
- Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận công bố là 03 năm
ATV Media