0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tư vấn giấy chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

15/11/2016    4.35/5 trong 20 lượt 
Tư vấn giấy chứng nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Sản phẩm nông lâm thủy sản chưa bao gói sẵn hiện nay đang được kinh doanh trên thị trường hầu hết chưa được xác nhận để đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc khi có hiện tượng mất ATTP. Để giải quyết vấn đề trên, ngày 20 tháng 7 năm 2016 Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 3075 /QĐ-BNN-QLCL về việc Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
Vậy để được chứng nhận thực phẩm an toàn theo chuỗi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải đáp ứng những điều kiện gì?
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) đã chính thức công bố một số điều kiện, thủ tục như sau:

I. Đối tượng cấp giấy xác nhận

Theo Quyết định này, việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn áp dụng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; được cấp cho cơ sở kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản (cửa hàng, quầy hàng tại chợ, siêu thị …) bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp và thực hiện theo yêu cầu tự nguyện của chủ cơ sở kinh doanh.

II. Quy định tiêu chí xác nhận

Để được xác nhận an toàn, đối với chuỗi cung ứng thực phẩm giữa cơ sở sản xuất với cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chí:
* Đối với chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm giữa cơ sở sản xuất với cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm:
1. Sản phẩm bán tại cơ sở kinh doanh có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ theo quy định để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
2. Sản phẩm được sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh tại các cơ sở đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trường hợp cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt/chăn nuôi/ nuôi trồng/ khai  thác) đã được chứng nhận GAP hoặc tương đương; cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ đã cam kết sản xuất thực phẩm an toàn thì không yêu cầu phải được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
3. Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp được cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát và có kết quả kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về an toàn thực phẩm.
* Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là chủ sở hữu và quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm.
1. Có quy trình và cơ chế giám sát về an toàn thực phẩm toàn chuỗi sản phẩm và được cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt yêu cầu ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm (cơ sở sản xuất ban đầu của chuỗi không yêu cầu phải có chứng nhận VietGAP, các chứng chỉ tương đương hoặc đủ điều kiện an toàn thực phẩm).
2. Sản phẩm tại cơ sở kinh doanh bán cho cá nhân, tổ chức tiêu dùng trực tiếp được cơ quan chức năng lấy mẫu giám sát và có kết quả kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đáp ứng các quy định, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về an toàn thực phẩm.

III. Các bước cấp giấy xác nhận

- Cơ sở bày bán sản phẩm đăng ký với cơ quan cấp giấy xác nhận nêu tại mục 3 ở trên để được xem xét cấp giấy. Khi đăng ký, doanh nghiệp cung cấp bản photo giấy chứng nhận GAP hoặc tương đương hoặc bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ), chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng.
- Cơ quan kiểm tra căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở bày bán sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát để cấp giấy xác nhận.

IV. Cơ quan xác nhận

Cơ quan xác nhận là Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố hoặc cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản (trường hợp địa phương chưa thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

V. Kiểm soát sau xác nhận

- Sau khi được xác nhận, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chịu trách nhiệm. Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi không tuân thủ quy định hoặc mẫu kiểm nghiệm khẳng định không đạt yêu cầu theo quy định an toàn thực phẩm, cơ quan xác nhận thông báo hủy bỏ xác nhận đối với sản phẩm phát hiện vi phạm, công khai và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định hiện hành. Cơ sở vi phạm có trách nhiệm điều tra xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục và đăng ký để cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá hiệu quả khắc phục khi xem xét, xác nhận trở lại.
- Để được tư vấn thủ tục, quy trình  xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đủ tiêu chí xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ
ATV Media