0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán tổng hợp & Báo cáo thuế
ATV MEDIA thông báo Tuyển dụng nhân sự mới trong năm 2021
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING - 2021
ATV MEDIA có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân sự mới cho Bộ phận Marketing tư vấn về TEM CHỐNG HÀNG GIẢ BỘ CÔNG AN
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN LÀM HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM - 2021
ATV MEDIA có nhu cầu tuyển dụng 05 nhân sự mới cho Bộ phận Công bố chất lượng thực phẩm năm 2020
Tuyển dụng nhân sự mới 2018
ATV MEDIA đang tuyển dụng các vị trí chủ chốt như: Chuyên gia tư vấn ISO/HACCP, Giấy phép An toàn Vệ sinh thực phẩm, Chuyên viên xây dựng hồ sơ Công bố chất lượng thực phẩm
Tuyển dụng chuyên viên tư vấn Thực phẩm
ATV Media có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Bộ phận Công bố chất lượng và Tư vấn giấy phép ATTP