0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tin công bố chất lượng

  • Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

    Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

Các tin bài liên quan hoạt động ATTP trên các phương tiện truyền thông mà doanh nghiệp trong ngành thực phẩm quan tâm.
Đăng ký tự công bố mứt các loại
Để sản phẩm mứt dừa, mứt bí, mứt khoai, mứt trái cây... được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường, theo Nghị định 15/2018 doanh nghiệp phải Đăng ký tự công bố mứt các loại tại cơ quan nhà nước.
Đăng ký tự công bố bột ngũ cốc dinh dưỡng
Công bố bố bột ngũ cốc dinh dưỡng là thủ tục bắt buộc của mỗi tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Đăng ký tự công bố nước uống dinh dưỡng
Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống dinh dưỡng, nước uống bổ sung có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Đây cũng là điểm nổi bật trong nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Đăng ký tự công bố sữa tươi, công bố sữa tiệt trùng
Để sản phẩm sữa tươi, công bố sữa tiệt trùng được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường, theo Nghị định 15/2018 doanh nghiệp phải Đăng ký tự công bố sữa tươi, công bố sữa tiệt trùng tại cơ quan nhà nước.
Đăng ký tự công bố kẹo, công bố bánh snack
Công bố kẹo, công bố bánh snack là thủ tục bắt buộc của mỗi tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Đăng ký tự công bố mực khô, công bố cá khô
Cơ sở sản xuất, kinh doanh cá khô, mực khô, thuỷ sản khô có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Đây cũng là điểm nổi bật trong nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Đăng ký tự công bố trái cây tươi
Để sản phẩm trái cây tươi. rau củ tươi được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường, theo Nghị định 15/2018 doanh nghiệp phải Đăng ký tự công bố trái cây tươi tại cơ quan nhà nước.
Đăng ký tự công bố thịt đông lạnh, công bố thịt xông khói
Công bố thịt đông lạnh, công bố thịt xông khói là thủ tục bắt buộc của mỗi tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Đăng ký tự công bố xúc xích
Cơ sở sản xuất, kinh doanh xúc xích có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Đây cũng là điểm nổi bật trong nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
Đăng ký tự công bố hạt điều rang muối
Để sản phẩm hạt điều rang muối được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường, theo Nghị định 15/2018 doanh nghiệp phải Đăng ký tự công bố hạt điều rang muối tại cơ quan nhà nước.
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối