0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tin công bố chất lượng

  • Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

    Công bố chất lượng thực phẩm trong nước và nhập khẩu

Các tin bài liên quan hoạt động ATTP trên các phương tiện truyền thông mà doanh nghiệp trong ngành thực phẩm quan tâm.
Sản phẩm OCOP chưa dễ vươn ra sân chơi lớn
Kết thúc giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh Đồng Nai đã đạt và vượt xa mục tiêu đề ra về số lượng sản phẩm đạt chuẩn chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Nhưng đa số các chủ thể sản xuất chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, công nghệ còn lạc hậu nên chưa nhiều sản phẩm OCOP vươn lên tầm quốc gia, tiếp cận tốt thị trường xuất khẩu.
Doanh nghiệp sắp được cởi trói về thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, mục tiêu của nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành nhằm giảm thời gian và chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước.
Cắt giảm hồ sơ, thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Những quy định mới tại dự thảo nghị định do Tổng cục Hải quan đang xây dựng về thủ tục kiểm tra chất lượng về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, thời gian làm thủ tục…
Cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
Một trong những nội dung mới của dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu đó là: Cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
Quy định an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vẫn còn chưa hợp lý
Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng vẫn còn nhiều quy định chưa hợp lý và có nguy cơ chồng chéo giữa các văn bản pháp luật…
Bài toán trách nhiệm ai đang gánh?
Để hàng loạt các doanh nghiệp, cửa hàng thời trang bán hàng công khai khi sản phẩm may mặc chưa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thì "trách nhiệm" sẽ thuộc về ai? Doanh nghiệp thiếu ý thức, cố tình vi phạm - hay do công tác quản lý nhà nước chưa chặt, chưa nghiêm?
Miễn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 22 mặt hàng nhập khẩu
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi Dự thảo Nghị Định về quy định cơ chế quản lý, kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm. Trong đó có nội dung quan trọng là mở rộng vùng đối tượng được miễn.
Sau tháng 6/2021, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ chấm dứt đi đêm và bôi trơn?
Sẽ minh bạch hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu và điều này sẽ chấm dứt "đi đêm", "bôi trơn"...
Thủ tục hợp quy thức ăn chăn nuôi đang gây lãng phí?
Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, các hiệp hội, doanh nghiệp kiến nghị bãi bỏ quy định hợp quy vì vừa không cần thiết lại gây lãng phí.
Tìm giải pháp nâng cao vị thế thương hiệu nông sản
UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tại cuộc họp, Ban điều hành OCOP huyện Dầu Tiếng đã lắng nghe các địa phương chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc lựa chọn và phát triển các nhóm sản phẩm nông sản trên địa bàn
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối