0908.326.779 - 0906.362.707
 

Giấy phép ATTP

  • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp

    Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (trừ những cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, những người bán hàng rong)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Cập nhật 2022)
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những loại giấy phép quan trọng và bắt buộc đối với hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Dưới đây là toàn bộ thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) - Thủ tục - Hồ sơ - Chi phí?
Khi bước vào lĩnh vực sản xuất & kinh doanh ngành thực phẩm thì mối quan tâm đầu tiên của Doanh nghiệp là giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi Chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm (VSATTP). ATV MEDIA xin cung cấp thông tin hữu ích, giúp Quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giấy phép con này.
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại thành phố Thủ Đức (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại thành phố Thủ Đức như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATVC giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Củ Chi
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Củ Chi như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATVC giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Cần Giờ
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại huyện Cần Giờ như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Tây Ninh (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Tây Ninh như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Bà Rịa Vũng Tàu (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Long An (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Long An như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Bình Dương (Cập nhật 2022)
Xin giấy phép an toàn thực phẩm tại Bình Dương như thế nào? Thành phần hồ sơ bao gồm những gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này của quý doanh nghiệp sẽ được ATV CONSULT giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối