0908.326.779 - 0906.362.707
 

An toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa

14/11/2016    4.2/5 trong 18 lượt 
An toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh sữa và sản phẩm từ sữa
Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT đã đưa ra 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần quản lý chặt trong lĩnh vực VSATTP. Trong đó Sữa và các sản phẩm từ sữa được xếp vào danh sách các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao này. Quyết định trên đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các quy định khác. Tuy nhiên sữa và các sản phẩm sữa vẫn nằm trong dánh sách nguy cơ VSATTP cao
Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm sữa đều phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Bộ công thương cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP cho doanh nghiệp sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Sở Công thương cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP cho doanh nghiệp kinh doanh và phân phối sữa và các sản phẩm từ sữa. Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm

I. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO LOẠI HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH SỮA:

1. Điều kiện cơ sở vật chất để kinh doanh sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa:
- Địa điểm, môi trường và Diện tích khu vực sản xuất thích hợp, không ô nhiễm có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.
- Thiết kế, bố trí nhà xưởng: Phù hợp với công suất sản xuất, nguyên tắc một chiều, các khu vực tách biệt, Cống rãnh thoát nước, Kho, hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động: nằm ngoài khu vực sản xuất và phù hợp theo yêu cầu
- Hệ thống cung cấp nước: Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nước để phục vụ rửa dụng cụ
- Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển: Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
2. Điều kiện về chủ doanh nghiệp và người sản xuất thực phẩm:
Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Phải được học tập huấn kiến thức vệ sinh An toàn thực phẩm (01 năm/lần), phải khám sức khỏe định kỳ 06 – 01 năm/lần.
3. Điều kiện về Hồ sơ xin cấp phép VSATTP:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh( giấy phép kinh doanh) có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (Bản sao có xác nhận của chủ cơ sở)
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng cơ sở
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng khu vực xung quanh
- Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm (hoặc quy trình bảo quản, phân phối)
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
- Giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

II. ATV MEDIA THỰC HIỆN XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM:

1. Quy trình ATV MEDIA thực hiện để ra giấy phép:
- Tiếp nhận tài liệu, thông tin và nhu cầu của khách hàng: Giấy phép kinh doanh, nghành nghề, địa điểm, nhân sự, cơ sở vật chất…
- Tư vấn miễn phí và toàn diện các vấn đề pháp lý, các điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm và quy trình xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
- Khảo sát cơ sở, tư vấn và cùng doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình theo nguyên tắc một chiều, dụng cụ, trang thiết bị, các điều kiện về tường, trần, nền, hệ thống thống gió, hệ thống điện, chất thải, kho bãi…
- Cung cấp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính: Sổ lưu mẫu, sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi chế biến, sổ quản lý sức khoẻ nhân viên…
- Sắp xếp lớp học tập huấn kiến thức ATTP và cấp chứng chỉ và Tư vấn, hướng dẫn việc khám sức khỏe (khi doanh nghiệp chưa có)
- Xây dựng và nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tại cơ quan quản lý, đóng phí tại cơ quan quản lý
- Tiếp đoàn thẩm định cơ sở cùng người quản lý ATTP của Công ty.
- Ra giấy và nhận giấy chứng nhận ATTP gửi cho khách hàng.
2. Khách hàng chỉ cần cung cấp:
- Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc sản xuất chế biến thực phẩm (sao y 02 bản)
- Thẻ tập huấn và thẻ khám sức khỏe của chủ doanh nghiệp, quản lý và nhân viên. Nếu chưa có thẻ hoặc hết hạn ATV MEDIA sẽ tổ chức lớp tập huấn và cấp thẻ.
3. Thời gian thực hiện
- Từ 01- 05 ngày ATV MEDIA tiếp nhận thông tin, tư vấn về điều kiện cơ sở…, soạn hồ sơ gửi doanh nghiệp ký, nộp cơ quan chức năng và đóng toàn bộ chi phí nhà nước.
- Sau 10 -15 ngày đoàn thẩm định xuống thẩm định tại cơ sở và có biên bản đạt
- Từ 10 – 15 ngày sau nhận giấy chứng nhận gốc
- Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là 3 năm
ATV Media