0908.326.779 - 0906.362.707
 

Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến thủy sản

14/11/2016    4.71/5 trong 19 lượt 
Đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến thủy sản
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là bắt buộc đối với các cơ sở chế biến thủy sản. Vậy, thủ tục xin giấy phép vsattp tại TP HCM như thế nào? Bài viết sau đây ATV Media xin hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi làm việc.
Nước ta có diện tích nước ngọt bề mặt lớn với hệ thống sông ngòi, kênh rạch, ao hồ chằng chịt. Ngoài ra, nước ta còn là nước tiếp giáp với vùng biển rộng lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành thủy sản nước ta phát triển, việc chế biến, đóng gói các mặt hàng thủy sản cũng phát triển mạnh nhưng vẫn chưa thật sự đảm bảo an toàn.
Trong vài năm trở lại đây, từ khi ban hành luật thực phẩm và các thông tư nghị định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thì có tình hình có chút cải biến. Theo đó, buộc các doanh nghiệp phải xây dựng quy trình, cơ sở mặt bằng, trang thiết bị dụng cụ,…đảm bảo VSATTP cũng như người tham gia vào quá trình này phải có kiến thức và đủ sức khỏe theo quy định. Đây là những yêu cầu cơ bản quy định cho việc doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến, đóng gói thủy sản.
Dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

I. Quy định nhà nước

II. Thành phần hồ sơ xin giấy phép vsattp xin cấp giấy bao gồm:

a. Thành phần:
Các thành phần hồ sơ bắt buộc:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Giấy phép kinh doanh (2 bản sao y công chứng);
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở)
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
- Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm
Và một số hồ sơ bổ sung:
- Hồ sơ chương trình GMP, SSOP, HACCP
- Hồ sơ truy xuất nguồn gốc
- Bảng liệt kê thành phần sản phẩm
b. Số lượng:
Số lượng hồ sơ cần: 01 bộ

III. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

Việc xin cấp giấy phép vsattp cho cơ sở chế biến, đóng gói thủy sản do Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc sở nông nghiệp ngay trên địa bàn mà cơ sở đang hoạt động kinh doanh

IV. Quy trình thực hiện và các công việc ATV Media sẽ làm

- Tiếp nhận thông tin, tài liệu từ khách hàng: giấy phép kinh doanh, thông tin nhân viên,…
- Lên kế hoạch khảo sát cơ sở mặt bằng
- Tư vấn cơ sở mặt bằng và các vấn đề liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tiến hành hoàn tất và nộp hồ sơ cho khách hàng
- Theo dõi hồ sơ và thông báo cho khách hàng trong suốt quá trình thực hiện đến khi nhận được giấy chứng nhận

V. Hiệu lực giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực trong vòng 3 năm, kể từ ngày ra giấy phép.
Dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại TP HCM
ATV Media