0908.326.779 - 0906.362.707
 

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng (Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) theo nghị định 15 của chính phủ

04/02/2020    4.91/5 trong 2801 lượt 
Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng (Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) theo nghị định 15 của chính phủ
Ngày 02/02/2018 Nghị định 15/2018/NĐ/CP được chính phủ ban hành quy định về một số điều luật an toàn thực phẩm, khiến nhiều Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc công bố sản phẩm thực phẩm. Đặc biệt là Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Sau ngày 1/7/2019 đối với việc công bố chất lượng Thực phẩm chức năng (TPCN) hay còn có tên khác là Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (BVSK) sản xuất trong nước và nhập khẩu có nhiều sự thay đổi đáng kể. Vậy sự thay đổi đó là gì? Thủ tục đăng ký công bố cụ thể như thế nào?
*** Lưu ý thực phẩm chức năng trong nước, nhập khẩu: Đối với trường hợp thực phẩm chức năng có giấy phép có giá trị trong vòng 3 năm là theo quy định lại nghị định 38/2012/NĐ- CP ( Điều 8. Theo nghị định này thì sau 3 năm, doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn giấy phép. Tuy nhiên nghị định 38/2012 đã hết hiệu lực.
=> Từ ngày 2/2/2018, khi nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực đã bãi bỏ quy định về thời hạn này, thì giấy phép ( hiện nay là giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm) không cần phải gia hạn ( cũng có thể hiểu là vô hạn, chỉ cần làm 1 lần duy nhất. Đối với các giấy phép cũ đã hết hạn, cần phải xin công bố lại theo quy định tại nghị định mới.
*** Theo công văn hướng dẫn mới nhất của Cục An Toàn thực phẩm đối với thủ tục công bố Thưc phẩm chức năng. Từ ngày 01/7/2019, các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục công bố này cần bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành tốt sản xuất (GMP).
- Thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
- Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
- Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
- Nếu công ty nào không công bố mà vẫn buôn bán thực phẩm thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật nhà nước.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VIỆT NAM:

1. Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
3. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về ghi nhãn hàng hoá;

II. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG:

- Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức kinh doanh, sản xuất thực phẩm đã có giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.
- Đại diện của các công ty nước ngoài đưa thực phẩm vào lưu thông trong thị trường Việt Nam.

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA  ATV MEDIA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:

- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết đối với thực phẩm CHỨC NĂNG sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu;
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng lên chỉ tiêu kiểm nghiệm, ghi nhãn sản phẩm sao cho phù hợp với quy định;
- Xây dựng bộ hồ sơ công bố hoàn chỉnh sau khi cùng khách hàng chuẩn bị tài liệu;
- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
- Theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ thường xuyên;
- Nhận kết quả và thông báo đến khách hàng;
- Tư vấn, hỗ trợ miễn phí sau khi kết thúc hợp đồng các dịch vụ như: Đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mã vạch, tem chống hàng giả...
*** Trong thời gian 45 NGÀY làm việc chúng tôi cam kết hoàn tất hồ sơ CÔNG BỐ tại Cơ quan chức năng (VFA cục ATTP Bộ Y tế)

IV. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ CHO VIỆC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TPCN:

1. Đối với thực phẩm TPCN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC hay ĐÓNG GÓI trong nước:

STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Giấy đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư hoặc chi nhánh và chữ ký số 02 Bản Bản sao công chứng không quá 6 tháng
2
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn
(Sản phẩm có Qui chuẩn kỹ thuật: kiểm nghiệm theo qui chuẩn. Nếu kiểm nghiệm tại phòng kiểm có ISO17025, những chỉ tiêu còn thiếu sẽ kiểm tại Viêt Nam)
01/ sản phẩm Bản gốc hoặc bản sao có công chứng.
3 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành tốt sản xuất (GMP) 01/nhà sản xuất Bản sao có công chứng không quá 6 tháng
4 Nhãn sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh  02 mẫu/ 1 sản phẩm Bản in có dấu công ty
5 Thông tin ghi nhãn sản phẩm và tài liệu chứng minh công dụng sản phẩm 02 mẫu/ 1 sản phẩm  ATV MEDIA sẽ hỗ trợ

2. Đối với thực phẩm TPCN NHẬP KHẨU trực tiếp từ đối tác Nước ngoài:


STT Tên giấy tờ Số lượng Quy cách
1 Giấy đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư hoặc chi nhánh và chữ ký số 02 Bản Bản sao công chứng không quá 6 tháng
2
Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn
(Sản phẩm có Qui chuẩn kỹ thuật: kiểm nghiệm theo qui chuẩn. Có thể dùng COA của nhà sản xuất ở nước ngoài (đối với sản phẩm nhập khẩu) nếu kiểm nghiệm tại phòng kiểm có ISO17025, những chỉ tiêu còn thiếu sẽ kiểm tại Viêt Nam)
01/ sản phẩm Bản gốc hoặc bản sao có công chứng. Nếu của nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự
3 Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) và Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) hợp lệ và được hợp pháp hóa lãnh sự. 01/nhà sản xuất Bản sao có công chứng không quá 6 tháng
4 Nhãn sản phẩm (Nhãn gốc + Nhãn phụ sản phẩm) 02 mẫu/ 1 sản phẩm Bản in có dấu công ty
5 Dự thảo Nhãn phụ bằng tiếng Việt; Bản dịch công chứng các tài liệu có nội dung không phải bằng Tiếng Việt. 02 mẫu/ 1 sản phẩm  ATV MEDIA sẽ hỗ trợ
6 Tiêu chuẩn nhà sản xuất (trong trường hợp chưa có QCKT quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, QCKT địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài). 02 bản Bản sao có công chứng không quá 6 tháng
7 Thông tin: Tên gọi chính xác của sản phẩm, mục đích sử dụng, dạng sản phẩm   Cung cấp thông tin qua file

V. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:

- Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công bố sản phẩm, ATV MEDIA sẵn sàng hỗ trợ tư vấn Công bố thực phẩm nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh, giao thương hàng hóa giữa các doanh nghiệp với nhau. Công bố chất lượng thực phẩm của chúng tôi bao gồm những dịch vụ sau:
+ Thủ tục đăng kí công bố thực phẩm
+ Thủ tục Tự công bố thực phẩm
+ Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
+ Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe
+ Công bố bao bì thực phẩm
+ Công bố lưu hành sản phẩm
+ Công bố nhiều loại sản phẩm khác…
ATV MEDIA là một đơn vị chuyên tư vấn, thực hiện những thủ tục liên quan đến công bố thực phẩm thường, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng… với đội ngũ luật sư có trình độ cao, kiến thức chuyên môn tốt và dày dạn kinh nghiệm, linh hoạt trong công việc… khẳng định sẽ tư vấn, xử lý giúp khách hàng giải quyết được khó khăn, đảm bảo được pháp lý cho sản phẩm lưu thông trên thị trường.

VI. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI TƯ VẤN:

Trong quá trình tư vấn, khách hàng thường hỏi những câu về thủ tục công bố sản phẩm như:
1. Bạn có thể cam kết thời gian thực hiện đúng tiến độ không?
Trả lời: Có, chúng tôi luôn thực hiện đúng thời gian cam kết & không phát sinh chi phí
2. Bạn có thể dành thời gian ghé công ty chúng tôi để tư vấn cụ thể hơn không? Có thể trao đổi bằng tiếng Anh?
Trả lời: Luôn sẵn sàng ghé tư vấn miễn trực tiếp tại cơ sở khi khách hàng xắp xếp thời gian. Chúng tôi có nhân viên trao đổi trực tiếp bằng tiếng anh nếu sếp các bạn là người nước ngoài
3. Bạn có nhận làm dịch vụ ở tỉnh xa không?
Trả lời: Chúng tôi không ngại xa. Có thể làm tốt dịch vụ tại các tỉnh thành phía Nam
- Bình Thuận
- Ninh Thuận
- Đồng Nai
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bà Rịa Vũng Tàu
- Tây Ninh
- Long An, Bến Tre..các tỉnh Miền Tây
4. Tôi muốn đăng ký dịch vụ bên bạn thì cần chuẩn bị những gì?
Trả lời: Quý doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị chúng tôi một cuộc hẹn
5. Bạn có thể giàm giá không nếu chúng tôi làm nhiều hơn 01 dịch vụ?
Trả lời: Chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp trên dịch vụ thứ 2 trở đi và luôn là như thế
ATV MEDIA