0908.326.779 - 0906.362.707
 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình Bếp ăn tập thể

13/05/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Nếu Công ty B nấu và cung cấp các suất ăn sẵn chuyển đến Công ty A phục vụ ăn trực tiếp hoặc chia suất tại địa điểm hoạt động của Công ty A thì Công ty B và Công ty A có thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?
Trả lời: Nếu Công ty B nấu và cung cấp các suất ăn sẵn chuyển đến Công ty A phục vụ ăn trực tiếp hoặc chia suất tại địa điểm hoạt động của Công ty A thì:
+  Công ty B phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm chế biến suất ăn sẵn.
+  Công ty A không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng Công ty A phải tuân thủ theo quy định về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại địa điểm hoạt động.
Trên đây là một số câu hỏi và trả lời nhằm giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình Bếp ăn tập thể. 
ATV MEDIA