0908.326.779 - 0906.362.707
 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình Bếp ăn tập thể

13/05/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Trường hợp Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống và địa điểm kinh doanh có đăng ký địa chỉ tại nơi có bếp ăn tập thể thì có thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không?
Trả lời: Căn cứ hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế tại công văn số 2163/ATTP-NĐTP ngày 09 tháng 07 năm 2019 về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm loại hình Bếp ăn tập thể thì trường hợp Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống và địa điểm kinh doanh có đăng ký địa chỉ tại nơi có bếp ăn tập thể nào thì được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa chỉ của bếp ăn tập thể đó
 
ATV MEDIA