0908.326.779 - 0906.362.707
 

Từ 1/11, quy định mới về điều kiện bán lẻ rượu

26/09/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Có hiệu lực từ 1/11/2017, Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Theo quy định tại Nghị định này kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 
Chủ thể muốn bán lẻ rượu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 
 
Đồng thời, phải có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 
Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 
Nghị định này cũng quy định tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định.
 
Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.