0908.326.779 - 0906.362.707
 

Quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

27/09/2017    4.5/5 trong 6 lượt 
Nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Độc giả Mai Văn Tiến (Quận 1, TP HCM): Tôi xin hỏi quảng cáo thực phẩm chức năng cần phải bao gồm những nội dung như thế nào? 

Quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng - ảnh 1

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng. Ảnh: Infonet

Trả lời:

Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng tại Điều 5 như sau:

Điều 5. Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

1. Nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2. Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có các nội dung sau đây:

a) Tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

3. Quảng cáo thực phẩm chức năng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này và các nội dung sau đây:

a) Tác dụng chính và các tác dụng phụ (nếu có);

b) Khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

4. Không được quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

5. Quảng cáo thực phẩm chức năng trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung quy định tại Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên thì nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng phải bao gồm: Tên thực phẩm chức năng; tên, địac hỉa của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; tác dụng chính và tác dụng phụ (nếu có); khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Đặc biệt, không được quảng cáo gây hiểu lầm sản phẩm thực phẩm chức năng đó là thuốc.

 

Vào tháng 8 vừa qua, Công ty cổ phần Dược Phúc Vinh (Thạch Thất, Hà Nội) bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng với 2 hành vi: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo và quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng Hoạt huyết CM3 gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh