HOTLINE: 0908.326.779 - 0906.362.707
 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thông báo thay đổi thông tin sẽ bị xử lý

08/11/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thông báo thay đổi thông tin sẽ bị xử lý
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm, khi thay đổi về địa chỉ, điện thoại... phải gửi lại thông báo đến cục.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong quá trình hậu kiểm, Cục phát hiện một số thông tin liên quan đến sản phẩm như địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email, người đại diện công ty… không đúng với những thông tin đã được cấp trên giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các công ty có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các thông tin nêu trên phải gửi văn bản thông báo đến Cục An toàn thực phẩm. 

 
 Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm ngay tại chợ

Trong trường hợp công ty không thực hiện thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi sau công bố đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hoặc có thông báo nhưng nội dung thông báo không phù hợp nội dung thay đổi của sản phẩm, hoặc không có tài liệu phù hợp quy định của pháp luật chứng minh cho sự thay đổi, công ty sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo Cục An toàn thực phẩm, từ đầu năm 2018 đến nay, Cục đã đã buộc hàng trăm cơ sở thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm về chất lượng, tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm; thu hồi 54 giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, 8 giấy xác nhận nội dung quảng cáo và 7 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng ra thông báo về việc một số cá nhân, tổ chức lợi dụng danh nghĩa của Cục An toàn thực phẩm để yêu cầu một số cơ quan mua tài liệu về an toàn thực phẩm. 

Theo đó, trong thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp thông tin về việc một số tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa Cục An toàn thực phẩm hoặc các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm gọi điện hoặc trực tiếp đến các doanh nghiệp yêu cầu mua các tài liệu về an toàn thực phẩm, thậm chí có hình thức dọa nạt doanh nghiệp.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định: Cục không có chủ trương về việc bán các tài liệu về an toàn thực phẩm như nêu trên. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an để xử lý vụ việc trên.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhận sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu phát hiện các hành vi nêu trên, cần gọi điện thoại cho Cục An toàn thực phẩm  để được làm rõ thông tin. 

Cục An toàn thực phẩm đang tiếp tục triển khai hậu kiểm về an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương và Kế hoạch số 402/KH-BYT triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2018; xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công khai cơ sở vi phạm sẽ được cập nhật trên website vfa.gov.vn

LH