0908.326.779 - 0906.362.707
 

Trung Quốc tập trung phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ

26/03/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Trung Quốc tập trung phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định vai trò quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên con đường đổi mới trở thành cường quốc hàng đầu thế giới của Trung Quốc

Theo Qiushi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng sự đổi mới là động lực chính cho sự phát triển. Trong đó, ông khẳng định vai trò của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải song hành cùng việc thực hiện đổi mới đặc biệt là các tài sản trí tuệ trong nước.

Kế hoạch bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trung Quốc triển khai các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngay sau chỉ chị về việc nâng cấp hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa được đưa ra. Chính sách đặc biệt nhấn mạnh vào các phương pháp để bảo vệ tài sản trí tuệ trong nước.

Cụ thể trong "Kế hoạch phát triển Hệ thống Thị trường Tiêu chuẩn cao", các hướng dẫn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, cách giải quyết tranh chấp dân sự trong thương mại và các trường hợp sử dụng bằng sáng chế trong y học được đưa ra rõ ràng.

trung quoc

 Trung Quốc nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Theo phương án của kế hoạch trên, những người có động cơ hoặc đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trong thời gian dài sẽ bị phạt nặng hơn. Thêm vào đó, các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế phải được thực hiện đầy đủ hơn cũng như thời gian xử lý giấy tờ cần được tối ưu hóa và giảm bớt.

Ngoài ra, kế hoạch đã bổ sung thêm các quy tắc bảo hộ bằng sáng chế thuốc và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong các ngành thương mại điện tử.

Nỗ lực phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo quy mô lớn

Không dừng lại ở việc bảo hộ các sản phẩm trí tuệ, chính phủ Trung Quốc mong muốn lĩnh vực này được quan tâm và phát triển hơn nữa. Quốc gia này đã thành lập Tòa án Sở hữu Trí tuệ Quốc gia như một bộ phận của Tòa án Nhân dân Tối cao để xét xử các vụ kiện về bằng sáng chế và công nghệ tiên tiến. Tính đến cuối năm 2020, cơ quan này đã xử lý hơn 4.000 trường hợp liên quan đến sở hữu trí tuệ.

trung quoc1

 Trung Quốc đã thành lập Tòa án Sở hữu Trí tuệ Quốc gia như một bộ phận của Tòa án Nhân dân Tối cao

Cùng với Tòa án Sở hữu trí tuệ Quốc gia, cả nước có bốn tòa án cấp thấp hơn chuyên về sở hữu trí tuệ đặt tại Bắc Kinh, Thượng Hải, và các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.

Những phát triển mới nhất này theo sau những nỗ lực quy mô lớn của Trung Quốc nhằm tăng cường các quy định về sở hữu trí tuệ, bao gồm sửa đổi luật bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu để đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn cho những người vi phạm sở hữu trí tuệ và bồi thường cao hơn cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ

Hân Lê