0908.326.779 - 0906.362.707
 

SMDEC 2 nhận doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình 712

11/04/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
SMDEC 2 nhận doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình 712
Tham gia Chương trình 712, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ miễn phí một số hoạt động trong việc áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMDEC2) được Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng giao chủ trì thực hiện tại khu vực phía Nam các nhiệm vụ thuộc dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình Năng suất Quốc gia (712). Hiện SMDEC 2 đang nhận các doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tham gia dự án này.
 
Tham gia Chương trình 712, doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí về tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống các hệ thống quản lý (ISO 14000, ISO 22000,…) và những công cụ năng suất miễn phí phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp (thay vì doanh nghiệp phải bỏ chi phí thực hiện một hệ thống/công cụ). Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được hướng dẫn miễn phí việc chuyển đổi áp dụng phiên bản mới ISO 9001: 2015, nếu doanh nghiệp đăng ký thực hiện thêm một hệ thống quản lý (ISO 14000, ISO 22000,..) và 1 – 2 công cụ năng suất (thay vì doanh nghiệp phải bỏ tiền cho việc thực hiện việc chuyển đổi).
 
Hiện nay, SMDEC 2 nhận doanh nghiệp đăng ký áp dụng các nội dung như: Áp dụng tích hợp một hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng; Áp dụng công cụ MFCA – Kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu; Áp dụng công cụ cải tiến năng suất người điều khối sản xuất, bảng kiểm soát sản xuất; Đào tạo, hướng dẫn áp dụng công cụ TWI (vai trò quản lý, giám sát đội nhóm); Phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam;...
 
n
Tiết kiệm gần 4 tỷ đồng/năm nhờ áp dụng công cụ MFCA ở Công ty CP đường Quảng Ngãi
Từ năm 2012 đến nay, SMDEC2 đã đào tạo, tư vấn, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho hơn 400 doanh nghiệp khắp cả nước. Số tiền tiết kiệm được trung bình khoảng hơn 15 tỷ/năm. Cụ thể, nhờ áp dụng công cụ MFCA, số tiền tiết kiệm được hàng năm của Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi khoảng 4 tỷ/năm, Công ty Cổ phần FOCOCEV Bình Phước gần 200 triệu đồng/năm, Công ty Cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau là 143 triệu đồng. Áp dụng công cụ GP (năng suất xanh), Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Hòa tiết kiệm được hơn 13 triệu đồng/1 sản phẩm băng tải….
 
Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần dệt may Phú Quảng, Công ty TNHH Hải Nam OKINAWA, Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng,… khi tham gia chương trình 721 cũng đã rút ngắn được thời gian sản xuất, giảm thiểu khiếu nại của khách hàng, xây dựng môi trường sản xuất sạch đẹp, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực,…
Kiều Anh