0908.326.779 - 0906.362.707
 

Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế

10/07/2022    5/5 trong 724 lượt 
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 của ATVCONSULT sẽ giúp quý khách hàng loại bỏ những phiền toái gặp phải khi tự triển khai ISO 9001, xây dựng và áp dụng ISO 9001: 2015 một cách hoàn chỉnh, hưởng lợi từ ISO 9001, nhanh chóng được chứng nhận ISO 9001 và duy trì một cách đơn giản.

* 10 LỢI ÍCH CỐT LÕI KHI ÁP DỤNG ISO 9001:2015 CHO DOANH NGHIỆP 

- ISO 9001:2015 giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo một công cụ để quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.
- ISO 9001:2015  giúp tạo ra được một hệ thống quản lý tinh gọn và vận hành một cách nhanh chóng, hiệu quả. 
- Doanh Nghiệp có ISO 9001:2015  sẽ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.
- Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Nhờ hệ thống ISO 9001:2015 được vận hành mà sản phẩm sản xuất ra có chất lượng ổn định hơn, nâng cao năng suất, giảm thiểu những chi phí không cần thiết.
- Sản lượng được tăng do có thể kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
- Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
- Cải tiến được các quá trình từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm.
- ISO 9001:2015 được áp dụng sẽ giúp tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên.
- Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ, triệt tiêu những xung đột về thông tin do mọi việc được qui định rõ ràng. Mọi việc đều được kiểm soát, không bỏ sót, trách nhiệm rõ ràng
TƯ VẤN ISO 9001:2015

*  MỘT SỐ LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP NÊN ÁP DỤNG ISO 9001:2015:

- Sản xuất, lắp ráp linh kiện xe máy, xe 4 bánh; Gia công, chế tạo các thiết bị cơ khí, máy móc thiết bị.
- Sản xuất thiết bị điện, dây điện, dây cáp.
- Sản xuất giấy, bao bì nhựa và các sản phẩm liên quan.
- Sản xuất quần ào, giày dép, giày da.
- Phân phối, bán lẻ, kinh doanh hàng hóa thương mại.
- Sản xuất, chế biến thực phẩm
Hầu như mọi doanh nghiệp đều có thể áp dụng và được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001 chỉ cần cam kết thực hiện với mong muốn nâng cao và duy trì chất lượng ổn định.

I. TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LÀ GÌ?

- Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Áp dụng Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo ISO 9001 sẽ giúp: Cắt giảm chi phí, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ tạo ra ổn định chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của khách hàng thị trường và các bên liên quan; đáp ứng các quy định của pháp luật, vượt qua đối thủ cạnh tranh đem lại lợi thế cho doanh nghiệp
- Khi xây dựng hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ dựa trên 2 nền tảng:
+ 7 nguyên tắc quản trị chất lượng.
+ Vòng tròn PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến)
- Trong đó, 7 nguyên tắc quản trị chất lượng trong doanh nghiệp như sau:

1. Nguyên tắc 1: Định hướng khách hàng

Doanh nghiệp cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để đáp ứng và phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng

2. Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo

Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và đường lối. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ doanh nghiệp để lôi cuốn mọi người đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người

Con người là nguồn lực quan trọng nhất và sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết và kinh nghiệm của họ rất có ích cho doanh nghiệp.

4. Nguyên tắc 4: Tiếp cận quá trình

Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn và các hoạt động có liên quan được quản lý chặt chẽ như một quá trình.

5. Nguyên tắc 5: Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục là mục tiêu, là phương pháp của mọi doanh nghiệp. Muốn có được khả năng cạnh tranh và mức độ chất lượng cao nhất, phải liên tục cải tiến để phát triển bền vững

6. Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên sự kiện

Mọi quyết định và hành động của hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh phải được xây đựng dựa trên việc phân tích, đánh giá dữ liệu.

7. Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ liên quan cùng có lợi

Doanh nghiệp và các bên liên quan phụ thuộc lẫn nhau, có mối quan hệ tương hỗ cùng có lợi, từ đó sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.
tư vấn iso 90012015

II. THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015:

Hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 gồm có:

1 Tài liệu đánh giá sơ bộ

- Đơn đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015 theo mẫu của tổ chức chứng nhận
- Kế hoạch ISO 9001:2015 của doanh nghiệp;
- Các tài liệu và hồ sơ liên quan đến việc áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn thực tế.

2 Tài liệu đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015  chính thức

- Kế hoạch ISO 9001:2015 và các tài liệu liên quan đến hệ thống ISO 9001:2015 ;
- Thủ tục và chỉ dẫn về công việc;
- Mô tả sản phẩm chi tiết (bước 2 của quy trình áp dụng hệ thống ISO 9001:2015);
- Các tài liệu liên quan đến quá trình giám sát, kiểm tra, thử nghiệm, sửa chữa…;
- Bảng hỏi kiểm định về hệ thống ISO 9001:2015 .

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được đánh giá bởi các chuyên gia:

- Đăng ký chứng nhận.
- Đánh giá giai đoạn 1 (đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống để đáp ứng các tiêu chuẩn trong hệ thống ISO 9001:2015).
- Đánh giá gia đoạn 2 (Đánh giá cấp chứng nhận).
- Thẩm xét hồ sơ.
- Cấp giấy chứng nhận (trao giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm).
- Đánh giá giám sát định kỳ (không quá 12 tháng/lần).
- Đánh giá chứng nhận lại sau 03 năm

III. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN CỦA ATVCONSULT:

1. Các giai đoạn tư vấn ISO 9001:

Tại ATVCONSULT, quy trình tư vấn chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi bao gồm 04 giai đoạn lớn, đó là:
- Giai đoạn 1: Khảo sát thực trạng tại tổ chức
- Giai đoạn 2: Lập kế hoạch. Đào tạo và xây dựng hệ thống tài liệu
- Giai đoạn 3: Đánh giá và xem xét hệ thống
- Giai đoạn 4: Đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015
Kế hoạch tổng thể tư vấn và chứng nhận ISO 9001 được ATVCONSULT đưa ra dựa trên tính HIỆU QUẢ và HỢP LÝ của dịch vụ & PHÙ HỢP với yêu cầu thực tế của khách hàng.

2. Thời gian tư vấn và hướng dẫn áp dụng ISO 9001 vào thực tế:

- Thời gian thực hiện áp dụng ISO 9001 phụ thuộc vào quy mô và phạm vi của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, năng lực của đội ngũ chuyên gia tư vấn cũng góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhanh hay chậm. 
- Thời gian tư vấn và áp dụng ISO 9001 sẽ diễn ra từ 30 - 60 ngày đối với các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Có thể từ trên 90 ngày đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn (doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp có nhiều phòng ban với quy mô, chức năng khác nhau).

3. Thời gian đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ:

Việc cấp chứng nhận ISO 9001 cho tổ chức, doanh nghiệp thông thường sẽ mất từ 10-15 ngày làm viêc.

IV. TẠI SAO DOANH NGHIỆP CHON ATVCONSULT LÀM ĐỐI TÁC:

- Năng lực tổ chức: Các chuyên gia của ATVCONSULT có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực công nghiệp, thị trường, ngôn ngữ, bên cạnh những kinh nghiệm có được trong việc hoạt động đánh giá chất lượng tại các đơn vị trong và ngoài nước, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Mạng lưới đánh giá rộng lớn: ATVCONSULT với 2 văn phòng chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đội ngũ chuyên gia của ATV MEDIA có mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
- Dịch vụ tư vấn ISO 9001 hàng đầu: Chi phí hợp lý kết hợp với việc các khiếu nại của khách hàng luôn được lắng nghe với cam kết hỗ trợ cao nhất trong nỗ lực hoàn thiện chất lượng dịch vụ của ATVCONSULT.
- Được thừa nhận & công nhận quốc tế: ATVCONSULT là Partner của các đối tác Chứng nhận đã được BoA thừa nhận đủ năng lực cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý
Có rất nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 là có thể hoàn thành rồi. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng này quan trọng không kém. Doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được vận hành xuyên suốt ở và phải thường xuyên cải tiến nó hơn nữa
TƯ VẤN ISO 9001:2015

*** Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc "GIẢI PHÁP TỐT NHẤT" để giải quyết các vấn đề và đưa ra giải pháp tư vấn quản lý toàn diện giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý một cách nhanh chóng, thích hợp hoặc những vấn đề khó khăn hơn mà tổ chức của bạn đang gặp phải.

V. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI TIẾP CẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015:

1. Phí dịch vụ đã trọn gói chưa? Có cam kết ra giấy chứng nhận? Có phát sinh không?

Trả lời: ATV luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng và cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

2. Công ty bạn có nhận làm ở tỉnh khác không?

Trả lời: Không ngại xa, dịch vụ cung cấp tận các tỉnh như Nha Trang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...Quý vị cần chúng tôi sẽ tới

3. Doanh nghiệp nào có thể áp dụng ISO 9001:2015?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được xây dựng để áp dựng cho mọi loại hình tổ chức, Doanh Nghiệp và không phụ thuộc vào phạm vi quy mô hay lĩnh vực hoạt động.

4. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 có hiệu lực trong bao lâu?

Trả lời: Chứng chỉ ISO 9001:2015 được các tổ chức chứng nhận cấp sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Trong thời gian có hiệu lực của chứng chỉ thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá và giám sát định kì hàng năm để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

5. Ngoài ISO 9001:2015 còn tiêu chuẩn nào khác về hệ thống quản lý chất lượng?

Trả lời: Ngoài tiêu chuẩn QLCL ISO 9001:2015 thì còn các tiêu chuẩn khác như
- ISO 14001: Tiêu chuẩn quản lý Môi trường
- ISO 22000: Tiêu chuẩn quốc tế về An toàn Vệ sinh thực phẩm
- ISO 13485: Tiêu chuẩn về sản xuất trang thiết bị y tế
- ISO 17025: Tiêu chuẩn về phòng thí nghiệm
- HACCP/GMP: Tiêu chuẩn về ATTP và thực hành tốt sản xuất

6. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có đề cập đến việc tổ chức phải cân nhắc đến các rủi ro của quá trình. Đó là những rủi ro nào?

Theo như tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức cần phải có tư duy dựa trên rủi ro trong toàn bộ chu trình PDCA. Những rủi ro được tiếp cận theo quá tình. Những rủi ro nào có nguy cơ tác động đến sự thỏa mãn của khách hang cần phải được cân nhắc

7. Triển khai xây dựng hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2008 hay ISO 9001:2015 dễ hơn?

Với những ưu điểm vượt trội so với phiên cũ thì phiên bản 2015 sẽ dễ triển khai và mang đến nhiều thuận lợi hơn. Ngoài ra phiên bản 2015 còn có lợi thế khác như giảm bớt được các thủ tục bằng văn bản. Tổ chức, Doanh Nghiệp có thể tự xây dựng được bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo cách của mình

8. Bí quyết lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO uy tín?

Trả lời: 
Tổ chức/doanh nghiệp cần lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được CÔNG NHẬN.
Hiện Việt Nam có hơn 90 tổ chức chứng nhận ISO đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ.
Dấu hiệu nhận biết tổ chức chứng nhận ISO uy tín:
- Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận theo lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận.
- Tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động (được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)
Dịch vụ tư vấn HACPP Codex 2020
Dịch vụ chứng nhận HACCP Codex 2020
Dịch vụ tư vấn ISO 22000 tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế
Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế
Dịch vụ chứng nhận ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế
ATV CONSULT