0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 cho doanh nghiệp nâng tầm phát triển

06/02/2020    4.91/5 trong 2566 lượt 
Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 cho doanh nghiệp nâng tầm phát triển
ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001 có phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng.
Tổ chức doanh nghiệp áp dụng đạt chứng nhận ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp ngày càng nâng cao năng suất cũng như lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức và tiêu chuẩn ISO 9001 được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

I. ÁP DỤNG ISO 9001:2015 VÀO HỆ THỐNG QLCL DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỢI GÌ?

10 LỢI ÍCH CHỨNG NHẬN ISO 9001
Một khi tổ chức của bạn được giấy chứng nhận ISO 9001. Có nghĩa là hệ thống quản lý của bạn thực sự đạt yêu cầu theo ISO. Nó mang lại khá nhều lợi ích cho Doanh nghiệp. Bao gồm:

1. Đáp ứng Yêu cầu của Khách hàng

Nhiều công ty muốn chứng nhận ISO 9001 để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khách hàng nói rằng họ sẽ chỉ hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp được chứng nhận ISO 9001. Do đó, để có được (hoặc giữ) các khách hàng, họ cần phải chứng nhận ISO 9001

2. Tăng Doanh thu và việc Kinh Doanh từ những Khách hàng Mới

Một khi bạn đạt được chứng nhận ISO 9001. Bạn có thể quảng cáo về chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Chứng nhận ISO 9001 có thể mở ra nhiều thị trường mới. Đặc biệt là thị trường nước ngoài. Khi ISO là tiêu chuẩn mang tính châất toàn thế giới. 

3. Cải tiến Chất lượng Công ty và Sản phẩm

Mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng là chất lượng thực sự ! Vì thế, kết quả của việc áp dụng ISO là nâng cao chất lượng cho toàn bộ tổ chức. Mang lại hiệu quả cho mỗi quy trình, và mọi sản phẩm. Có rất nhiều định nghĩa về “chất lượng”. Nhưng Philip Crosby và Joseph Juran đưa ra hai trong số những định nghĩa tốt nhất. Crosby đã định nghĩa nó là ” sự phù hợp với yêu cầu”. Juran gọi nó là “sự thích hợp để sử dụng”. Một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được thiết kế tốt và có hiệu quả sẽ đưa công ty của bạn tiến tới Chất lượng tốt.

4. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm của bạn

Chất lượng có nghĩa là bất cứ thứ gì bạn sản xuất sẽ như là khách hàng của bạn mong đợi. Bạn sẽ phải đáp ứng không chỉ các yêu cầu đã nêu – mà còn phải đáp ứng mong đợi của họ. Chất lượng đồng nghĩa với việc công ty bạn sẽ ít sự phàn nàn hơn và làm tốt hơn các công việc để giải quyết những việc mà bạn làm. Nếu hệ thống quản lý chất lượng của bạn hoạt động một cách hiệu quả. Bạn nên biết khách hàng của bạn mong muốn điều gì và bạn nên cung cấp cho họ những điều nó, để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

5. Mô tả, tìm hiểu và truyền đạt các quy trình trong công ty của bạn

Tiêu chuẩn ISO 9001 ATV yêu cầu bạn phải xác định và mô tả quy trình của bạn. Mục đích của nó là quản lý tốt hơn và kiểm soát quy trình kinh doanh của bạn. Các mục tiêu chất lượng tạo thành trung tâm của hệ thống ISO. Số liệu được sử dụng để hiểu và truyền đạt hiệu suất của các hệ thống liên quan đến mục tiêu chất lượng. 

6. Phát triển văn hoá chuyên nghiệp và tinh thần làm việc tốt hơn

Thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 có thể trao quyền cho nhân viên. ATV sẽ cung cấp cho họ những kỳ vọng rõ ràng (mục tiêu chất lượng và mô tả công việc). Các công cụ để thực hiện công việc của họ (quy trình và hướng dẫn công việc) và phản hồi kịp thời, khả thi về hiệu suất của họ (số liệu quá trình). Và kết quả sẽ như thế nào? Đó là sự văn hóa công ty được cải thiện và một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn!

7. Cải thiện sự nhất quán trong hoạt động của bạn

- Tính nhất quán là gì? Vâng, nó là một trong những cách giúp “biến thể giảm”. Giảm sự thay đổi trong quy trình của bạn là định nghĩa mang tính nhất quán. Khách hàng của bạn có được phục vụ tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ một sản phẩm nhất quán – cùng kích thước, cùng trọng lượng, dung sai tương tự, sản phẩm đầu ra giống nhau mọi lúc.
- Doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát quy trình. Kiểm soát đến từ việc có một mục tiêu rõ ràng để tiến hành (mục tiêu). thu thập dữ liệu về quá trình (số liệu). Và sự hiểu biết làm thế nào để điều chỉnh quá trình (thủ tục và sự hướng dẫn công việc) để duy trì sản lượng đầu ra. 

8. Tập trung vào sự Quản lý và Nhân viên

Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 có một cách để đảm bảo công ty luôn tập trung, và đó là đánh giá chất lượng. Đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận (và giám sát). Chứng nhận ISO 9001 yêu cầu công ty kiểm tra định kì các quy trình chất lượng. Kiểm tra quy trình thường xuyên và đánh giá khi cần thiết, khi được thực hiện đúng cách, cung cấp phản hồi khách quan cần thiết để chỉnh sửa bất kỳ sai lệch nào từ hệ thống chất lượng và giữ cho công ty tập trung vào mục tiêu của mình.

9. Cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng phí và tiết kiệm tiền

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là không hoàn hảo bởi thực chất không có quá trình nào và không ai là hoàn hảo. (Tại sao tiêu chuẩn lại dành một điều khoản để “cải tiến liên tục”?) Một hệ thống quản lý chất lượng tốt sẽ giúp công ty của bạn tiếp cận hiệu quả hơn. Khi quy trình của bạn cải thiện, trở nên nhất quán hơn, và bạn đạt được các mục tiêu của bạn với tính chính xác cao hơn, bạn sẽ thấy các kết quả hữu hình. Đồng nghĩa với việc sự lãng phí trong quy trình của bạn sẽ giảm đi.
- Sự lãng phí là tiền sẽ mất đi mãi mãi. Chất lượng kém và không hiệu quả chính là nguyên nhân dẫn đến sự lãng phí. Kết quả không hiệu quả xuất phát từ sự biến đổi và các quá trình không nhất quán. Giảm sự thay đổi, cải tiến sự nhất quán, và bạn sẽ hạn chế sự lãng phí … và nhiều tiền hơn. Điều này đơn giản mà!

10. Đạt được sự công nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế

- ISO 9001 là tiêu chuẩn toàn cầu do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) ban hành. ISO 9001 hiện đang được sử dụng bởi hơn một triệu tổ chức trên toàn thế giới! Nó thực sự là một tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng! Đạt được chứng nhận - ISO 9001 tức là công ty của bạn được nằm trong một nhóm rất chọn lọc.

II. DOANH NGHIỆP CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015?

1. Không nhất thiết phải cải tiến nhà xưởng, thiết bị và sắp xếp lại tổ chức. Việc này tuỳ vào mức độ đáp ứng hiện tại của nhà xưởng, thiết bị, nhân lực của Doanh nghiệp đối với yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Khách hàng.
2. Các hoạt động dưới đây là các hoạt động cốt lõi của Hệ thống quản lý chất lượng sẽ phải được tiến hành tại Doanh nghiệp:
- Xác định nhu cầu và mong muốn của Khách hàng
- Xác định ra những quá trình tạo giá trị cần thiết để cung cấp đầy đủ giá trị sản phẩm cho Khách hàng
- Đưa ra Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng để định hướng cho từng cá nhân trong Doanh nghiệp hướng tới thoả mãn Khách hàng.
- Xác định các trách nhiệm quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong Doanh nghiệp liên quan đến thoả mãn Khách hàng
- Lập ra các quy trình làm việc để đảm bảo các quá trình tạo giá trị được thực hiện theo một phương pháp thống nhất trong Doanh nghiệp.
- Đào tạo và hướng dẫn các quy trình làm việc đến toàn bộ cán bộ công nhân viên
- Thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra mức độ tuân thủ các quy trình làm việc
- Thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa mỗi khi có sự không phù hợp được phát hiện.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN - CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 03 BƯỚC CƠ BẢN:

BƯỚC MỘT: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Việc đạt được chứng nhận ISO 9001, Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và xây dựng hệ thống của lý của mình theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.
- Nói một cách đơn giản, Doanh nghiệp sẽ phải có những tài liệu, quy trình, hướng dẫn… đảm bảo theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO.
- Việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 là một quá trình triển khai tương đối nhiều thời gian, khoảng 2 – 6 tháng và nhiều nhân sự tham gia.
- Để làm được thành công, Doanh nghiệp có thể tự mình tìm hiểu, tự xây dựng và áp dụng ISO 9001. Các này áp dụng đối với Doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có hiểu biết về ISO. Đội ngũ này có thời gian và được chuyên môn hóa về ISO.
- Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ trên, Doanh nghiệp nên tìm các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp. Các tổ chức tư vấn sẽ đồng hành cùng với Doanh nghiệp trong việc đào tạo, xây dựng và áp dụng các quy trình, biểu mẫu.
- Kết quả của bước này là Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn ISO.

BƯỚC HAI: Thực hiện đánh giá chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận.

- Sau khi Doanh nghiệp đã có một hệ thống quản lý tốt. Doanh nghiệp có các bằng chứng chứng minh về sự phù hợp của mình.
- Đồng thời, Doanh nghiệp đã thực hiện tự đánh giá nội bộ doanh nghiệp mình. Các hành động khắc phục và cải tiến được thực hiện.
- Doanh nghiệp sẽ trao đổi với Tổ chức chứng nhận về việc thực hiện cuộc đánh giá chứng nhận.
- Đây là bước quan trọng để Doanh nghiệp có thể đạt được chứng nhận ISO. Hay chính là Giấy chứng nhận ISO 9001:2015.

BƯỚC BA: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO

- Doanh nghiệp có được Giấy chứng nhận ISO là kết quả ban đầu. Một số sai lầm của Doanh nghiệp sau khi đã Giấy chứng nhận đã không duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của mình.
- Điều này có thể dẫn tới việc Doanh nghiệp hoạt động trì trệ và không hiệu quả. Ngoài ra, có thể doanh nghiệp sẽ không đạt được yêu cầu khi đánh giá giám sát sau 12 tháng. Hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 9001 không còn nữa.
- Do vậy, sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001; Doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.
Trên đây là những điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp có thể đạt được Giấy chứng nhận ISO 9001. Doanh nghiệp cần thực hiện đúng và đủ các nội dung trên để Chứng chỉ ISO 9001 luôn có hiệu lực.

IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN CHỨNG NHẬN CỦA  ATV MEDIA:

- ATV MEDIA luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất!
- Doanh nghiệp được ATV MEDIA chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015
- Chuyên gia của ATV MEDIA sẽ xây dựng bộ quy trình, hệ thống tài liệu mẫu phù hợp theo quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.
- ATV MEDIA sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề.
+ Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.
Với phương châm “Nhanh chóng – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: ATV MEDIA luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.
ATV MEDIA