0908.326.779 - 0906.362.707
 

Công bố hợp quy thuốc lá điếu theo QCVN 16-1:2015/BYT

23/10/2020    4.87/5 trong 151 lượt 
Công bố hợp quy thuốc lá điếu theo QCVN 16-1:2015/BYT
Thuốc lá điếu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố theo Quy định công bố hợp quy tại Cục An toàn thực phẩm, Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

I. TẠI SAO PHẢI CÔNG BỐ THUỐC LÁ ĐIẾU:

- Thuốc lá điếu là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thuốc lá có hoặc không bổ sung phụ gia; được cuộn trong giấy cuốn để hút, ở dạng thông dụng có hình trụ, có hoặc không gắn đầu lọc. Trường hợp sản phẩm thuốc lá điếu được sản xuất từ một phần nguyên liệu thay thế lá thuốc lá phải đảm bảo không phát sinh thêm các chất gây hại đối với sức khỏe con người
- Thuốc lá điếu phải đảm bảo về các yêu cầu kỹ thuật như: . Hàm lượng tối đa nhựa thuốc lá (Tar) và Nicotin trong thuốc lá điếu và Sử dụng phụ gia và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá trong sản xuất thuốc lá điếu theo yêu cầu đã nêu rõ tại QCVN 16-1:2015/BYT
- Việc lấy mẫu thực hiện theo TCVN 6684:2008 (ISO 8243:2006) Thuốc lá điếu
- Thuốc lá điếu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố theo Quy định công bố hợp quy tại Cục An toàn thực phẩm, Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Hồ sơ bạn chuẩn bị tương tự như Hồ sơ công bố hợp quy những sản phẩm khác
- Những thông tin cơ bản mà Diễn đàn Công bố hợp quy chúng tôi cung cấp về Công bố hợp quy thuốc lá điếu hi vọng sẽ giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu của quý khách.

II. CĂN CỨ VĂN BẢN PHÁP LÝ:

Kể từ 25/01/2016 này những đơn vị chuyên cung cấp thuốc lá điếu trên thị trường kể cả sản xuất hay nhập khẩu đều bắt buộc thực hiện công bố hợp quy thuốc lá điếu  theo thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015
- Thông tư 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ y tế quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá
- Thông tư 23/2015/TT-BYT ngày 20/08/2015 của Bộ y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
- QCVN 16-1:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

III. HỒ SƠ CÔNG BỐ THUỐC LÁ ĐIẾU:

1. Đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước:

- Bản công bố hợp quy sản phẩm
- Bản thông tin chi tiết sản phẩm.
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm ( các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo quy định BYT còn thời hạn trong vòng 6 tháng, bản gốc hoặc sao y công chứng)
- Quy trình sản xuất, thuyết minh quy trình.
- Dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm & Hình ảnh nhãn sản phẩm sẽ lưu hành ra thị trường.
- Kế hoạch giám sát định kỳ
- Kế hoạch kiểm soát chất lượng
- Báo cáo đánh giá hợp quy
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng)

2. Đối với thuốc lá điếu nhập khẩu:

- Bản công bố hợp quy sản phẩm
- Bản thông tin chi tiết sản phẩm.
- CA ( Certificate of Analysis) – Kết quả kiểm nghiệm có đủ các chỉ tiêu theo quy định BYT, còn thời hạn trong vòng 12 tháng ( Bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự)
- Free Sale ( Giấy chứng nhận lưu hành tự do) hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ cấp, trong đó có thể hiện nội dung “ sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm” – bản gốc hoặc sao y hợp pháp hóa lãnh sự).
- Quy trình sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thuyết minh quy trình.
- Dự thảo nội dung ghi nhãn phụ sản phẩm & Hình ảnh nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ.
- Kế hoạch giám sát định kỳ
- Báo cáo đánh giá hợp quy
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( hợp pháp)
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương nếu có (Bản sao công chứng).

3. Thời gian thực hiện:

- Thời gian công bố hợp quy: từ 15-30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Nơi nộp hồ sơ công bố hợp quy thuốc lá điếu: Cục an toàn thực phẩm – Bộ y tế

IV. TƯ VẤN CỦA ATV MEDIA:

- Kiểm tra và xem xét lại một cách chi tiết nhất trong khoảng từ 2-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Thiết lập hồ sơ công bố: Xét nghiệm sản phẩm (thời gian xét nghiệm sản phẩm:07 ngày làm việc, kể từ ngày gửi mẫu).
- Xây dựng bảng công bố cảm quan, tiêu chuẩn chất lượng, mức độ an toàn, dự thảo nhãn phụ sản phẩm. Tiến hành đăng ký hồ sơ công bố:
- Hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nộp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong khoảng từ 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, có chữ ký của khách hàng.
Để có thể rút ngắn thời gian cũng như tiết kiệm chi phí thực hiện Công bố hợp quy thuốc lá điếu nói riêng và Công bố thực phẩm nói chung, hãy liên hệ ngay cho ATV MEDIA chúng tôi để được hỗ trợ tối đa và tư vấn hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc
ATV MEDIA