0908.326.779 - 0906.362.707
 

Mức thu phí người kinh doanh thực phẩm cần biết

21/09/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Mức thu phí người kinh doanh thực phẩm cần biết
Mức phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe) đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 500.000 đồng/lần/cơ sở.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa có văn bản thông báo về quy định mức thu phí trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo đó, các mức thu phí trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Mức thu phí người kinh doanh thực phẩm cần biết - ảnh 1
Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng/lần/cơ sở. Ảnh: NV

Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi là 1.5 triệu đồng/lần/sản phẩm.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩmThẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm 1 triệu đồng/lần/cơ sở; thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn là 700.000 đồng/lần/cơ sở; thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên là 1 triệu đồng/lần/cơ sở.

Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe) đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 500.000 đồng/lần/cơ sở. Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 2.5 triệu đồng/lần/cơ sở.

 

Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuốc lĩnh vực y tế là 1.1 triệu đồng/lần/sản phẩm.

Văn bản thông báo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM là dựa trên cơ sở mức thu theo quy định tại Thông tư số 67/2021 của BTC. Trước đây thu theo Thông tư số 279/2016 của BTC

NGUYÊN VÕ