0908.326.779 - 0906.362.707
 

Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Hiểu để làm tốt hơn

30/11/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Hiểu để làm tốt hơn
Tháng 5-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020” (OCOP). Tháng 7-2019, Hà Nội đã có kế hoạch triển khai thực hiện OCOP trên địa bàn, trong đó, công tác tuyên truyền được thành phố tập trung với tinh thần làm cho người dân hiểu để làm tốt.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải (huyện Thạch Thất) Nguyễn Đỗ Ban cho biết: “Đơn vị có 2 sản phẩm chủ lực là khoai tây và rau muống được sản xuất theo quy trình VietGAP đăng ký tham gia OCOP. Chúng tôi mong muốn được tư vấn, hỗ trợ để hoàn thiện thủ tục tham gia bình xét OCOP ngay trong năm 2019”. 

Sản phẩm khoai tây Hương Ngải (huyện Thạch Thất) tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Câu chuyện ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải không hiếm gặp. Mặc dù Hà Nội có nhiều lợi thế để thực hiện OCOP, song nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản... chưa hiểu và còn lúng túng khi tham gia OCOP.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức Cao Văn Tuyến, những vấn đề nêu trên là khó khăn chung của các chủ thể tham gia OCOP. Họ rất cần được tuyên truyền, tập huấn để hiểu và chủ động tham gia OCOP. 

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, các sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Hạng 5 sao là sản phẩm cấp quốc gia, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; hạng 3, 4 sao là sản phẩm cấp tỉnh; các sản phẩm 1, 2 sao là sản phẩm khởi đầu của OCOP sẽ phấu đấu để đạt thứ hạng cao hơn. Để được công nhận các sao, sản phẩm OCOP sẽ qua đánh giá tại cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương thông qua các tiêu chí: Sản phẩm OCOP phải đáp ứng yêu cầu có công bố chất lượng sản phẩm; có mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; có chứng nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm...

OCOP là chương trình lớn được Chính phủ triển khai. Tham gia OCOP, các chủ thể sẽ nhận được nhiều hỗ trợ tùy theo điều kiện của từng địa phương, như: Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, mã số mã vạch; chi phí về kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; được tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về quản trị kinh doanh... 

Để giải quyết những vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai OCOP, trong tháng 11-2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn về OCOP cho cán bộ chủ chốt các huyện, xã; các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân. Bám theo tiêu chí phân hạng sản phẩm OCOP, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giải thích rõ để các chủ thể tham gia hiểu và thực hiện.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện OCOP, huyện Thạch Thất đã triển khai sâu rộng tới các chi hội nghề nghiệp, vận động hội viên đăng ký tham gia. Về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Đức Cao Văn Tuyến cho biết, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, vận động, huyện Hoài Đức dự kiến đưa OCOP vào các chỉ tiêu phấn đấu của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới.

NGUYỄN MAI