ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799
 

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

22/11/2016    4.76/5 trong 8 lượt 
Quy trình tư vấn ISO 9001:2015
Quy trình tư vấn ISO 9001:2015 chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
Ứng dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn (ISO) là một tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức trong việc tiêu chuẩn hóa và cải tiến hoạt động quản lý lĩnh vực như chất lượng, an toàn, môi trường, ... theo các yêu cầu và thực hành được thừa nhận trên thế giới. Với quan điểm "Gia tăng giá trị" và "Chuyên biệt dịch vụ", trong hơn 10 năm hoạt động, P&Q Solutions đã tư vấn và đào tạo thành công các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế cho hàng trăm đơn vị thuộc các lĩnh vực, ngành nghề và quy mô khác nhau. Sự khác biệt trong dịch vụ Tư vấn ISO của ATV Media là sự kết hợp một cách phù hợp giữa yêu cầu của tiêu chuẩn, các thực hành tốt với đặc điểm riêng trong hoạt động và nhu cầu quản trị của từng doanh nghiệp.
1. Khởi động dự án
Chính thức tư vấn và doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
2. Bổ nhiểm QMR – Đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO
Tuỳ theo quy mô của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp lớn sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Ban giám đốc giữ vai trò QMR, được uỷ quyền của lãnh đạo để xây dựng, theo dõi duy trì hệ thống, nếu quy mô doanh nghiệp nhỏ dưới 100 người, lãnh đạo sẽ kiêm vị trí này. Các thành viên trong Ban ISO bao gồm đại diện các bộ phận của doanh nghiệp – chính ban này sẽ giữ vai trò soạn thảo tài liệu, tiến hành đánh giá hệ thống nội bộ …
3. Khảo sát chi tiết các hoạt động
Tư vấn sẽ khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp để cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và làm căn cứ hoạch định hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001
4. Tiến hành đào tạo nhận thức & viết tài liệu
QMR, các thành viên ban ISO và các nhân viên khác sẽ được Tư vấn tiến hành đào tạo nhận thức ISO và phương pháp áp dụng ISO 9001 và một số nội dung phụ trợ khác
5. Đánh giá hiệu lực đào tạo
Sau khoá học, học viên sẽ được đánh giá xem mức độ tiếp thu, nếu chưa đạt yêu cầu, Tư vấn sẽ bổ sung những kiến thức bị hỏng của những học viên không đạt
6. Lập kế hoạch chi tiết
Tư vấn sẽ thống nhất với QMR và được sự phê duyệt của Lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch chi tiết cho các hạng mục tư vấn
7. Soạn thảo hệ thống tài liệu
Dưới sự hướng dẫn của tư vấn, các thành viên trong Ban ISO được phân công sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu theo kế hoạch tư vấn đã thống nhất
8. Xem xét hệ thống tài liệu
Các tài liệu soạn thảo hoàn tất sẽ được bên Tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, nếu thấy hợp lý, Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ký ban hành, những tài liệu chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh cần thiết
9. Áp dụng
Sau khi tài liệu được ký duyệt, các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ áp dụng những tài liệu đã được viết. Có thể có những khoá đào tạo vận hành ở giai đoạn này.
10. Đào tạo đánh giá nội bộ
Các thành viên trong Ban ISO sẽ được đào tạo các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011
11. Đánh giá nội bộ lần 1
Tư vấn sẽ thực hiện đánh giá lần 1 để rà soát việc áp dụng và làm cơ sở thực tế cho những học viên đã được đào tạo đánh giá nội bộ
12. Khắc phục
Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 9001
13. Đánh giá lần 2
Các thành viên trong ban ISO doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá nội bộ
14. Khắc phục
Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục
15. Xem xét của lãnh đạo
Theo yêu cầu ISO 9001, Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ xem xét hệ thống theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001 để nắm được tình hình hệ thống áp dụng và xem xét chuẩn bị việc chứng nhận hệ thống
16. Đăng ký chứng nhận
Xét thấy hệ thống đã sẵn sàng, Tư vấn và Doanh nghiệp sẽ thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận
17. Đánh giá chứng nhận
Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận theo kế hoạch
18. Khắc phục
Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 9001
19. Nhận giấy chứng nhận
Sau khi khắc phục xong lỗi (nếu có), Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 9001 cho Doanh nghiệp
ATV Media