0908.326.779 - 0906.362.707
 

Quy định về công bố đối với thực phẩm gia công

07/03/2017    2.78/5 trong 14 lượt 
Quy định về công bố đối với thực phẩm gia công
Sau khi Doanh nghiệp/Công ty/Cơ sở hoàn thiện các hồ sơ trên sẽ liên hệ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để nhận các chỉ tiêu kiểm nghiệm cũng như thực hiện hồ sơ công bố chất lượng

1. Đối với các Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Cơ sở, doanh nghiệp thuê một đơn vị sản xuất khác gia công sản phẩm.
- Trường hợp 2: Cơ sở, doanh nghiệp mua thành phẩm của đơn vị khác về tiến hành công bố chất lượng sản phẩm.
- Trường hợp 3: Cơ sở, doanh nghiệp mua bán thành phẩm của đơn vị khác về tiến hành hoàn chỉnh (bao gói) và công bố chất lượng sản phẩm.

2. Cần lưu ý các Giấy tờ sau trước khi công bố chất lượng:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cần phải có đăng ký ngành nghề cụ thể phù hợp với sản phẩm công bố. Ví dụ: Đăng ký đóng gói sản phẩm A (Nếu ghi đăng ký kinh doanh sản phẩm A là không phù hợp)
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Cần phải được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho ngành nghề phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh.
- Hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở công bố chất lượng (gọi tắt Bên A) với nhà cung cấp sản phẩm cho Bên A đóng gói (gọi tắt Bên B) được cơ quan nhà  nước có thẩm quyền xác nhận gồm các nội dung như sau:
- Bên A cam kết chỉ mua duy nhất sản phẩm do Bên B cung cấp về sang chiết, đóng gói lại kể từ khi Bên A công bố chất lượng sản phẩm.
- Bên A cam kết đơn phương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính an toàn thực phẩm của sản phẩm mà Bên A sẽ công bố chất lượng với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
- Bên B đồng ý cho Bên A mua sản phẩm do chính Công ty sản xuất về đóng gói lại mang thương hiệu của Bên A.
- Hiệu lực của hợp đồng kinh tế trên phải phù hợp với hiệu lực của hồ sơ công bố chất lượng (tối thiểu 5 năm (đối với các trường hợp được chứng nhận HACCP, ISO, …..); các trường hợp còn lại tối thiểu 3 năm)
Sau khi Doanh nghiệp/Công ty/Cơ sở hoàn thiện các hồ sơ trên sẽ liên hệ với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để nhận các chỉ tiêu kiểm nghiệm cũng như thực hiện hồ sơ công bố chất lượng. Mặt khác, để rút ngắn thời gian Công ty/Doanh nghiệp/Cơ sở cũng có thể kiểm nghiệm các chỉ tiêu công bố chất lượng sản phẩm trước. Tuy nhiên, nếu cơ sở không hoàn thiện được hợp đồng kinh tế theo các yêu cầu trên thì cơ sở sẽ bị thiệt hại về phí kiểm nghiệm do không công bố được chất lượng sản phẩm.
ATV Media