0908.326.779 - 0906.362.707
 

Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả năm 2017

09/02/2017    4.67/5 trong 6 lượt 
Thủ tục đăng ký Bản quyền tác giả năm 2017
Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những bước quan trọng trong việc bảo hộ tác phẩm, đây là việc làm tuy nhỏ nhưng nó mang lại giá trị khá to lớn cho mỗi doanh nghiệp, cá nhân vừa và nhỏ. Các sản phẩm ý tưởng của bạn khi có bản quyền sẽ luôn được bảo hộ về quyền sở hữu và không bị xâm phạm.
ATV Media có đội ngũ chuyên viên làm thủ tục đăng ký bản quyền dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và là đơn vị tốt nhất đại diện cho Quý khách hàng trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với các sản phẩm sáng tạo, hoặc trong trường hợp khách hàng còn vướng mắc một vài thủ tục hồ sơ đang cần tư vấn thêm về vấn đề bản quyền thương hiệu của mình.

1. Tư vấn Quy trình & Thủ tục Đăng ký

Trong suốt quá trình làm thủ tục Đăng ký bản quyền cho khách hàng, ATV Media luôn thực hiện đầy đủ các công việc của mình như:
- Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc đăng ký.
- Biên soạn hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
- Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí tại Cục bản quyền tác giả.
- Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.
- Tiếp nhận các loại giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả và bàn giao tới Quý khách hang.
- Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).

2. Những hình thức được bảo hộ bản quyền tác giả

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác.
- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.
- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng.
- Tác phẩm nhiếp ảnh.
- Tác phẩm kiến trúc.
- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.
- Tác phẩm báo chí.
- Tác phẩm âm nhạc.
- Tác phẩm sân khấu.
- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự.
- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

3. Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền

* Hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Lưu ý:
Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
b) 02 bản sao tác phẩm bản quyền tác giả tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký bản quyền liên quan
Lưu ý:
Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.
c) Giấy uỷ quyền (Ủy quyền cho Công tyATV Media đại diện Đăng ký) - Mẫu do ATV Media cung cấp
d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả
e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung

* Ngoài các tài liệu nêu trên, trong từng trường hợp cụ thể tác giả, chủ sở hữu cần phải cung cấp những tài liệu sau:

- Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả.
- Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu do ATV Media cung cấp).
- Bản sao giấy phép kinh doanh (trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân)
- Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân (theo mẫu do ATV Media cung cấp).

4. ATV Media cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ

ATV Media cung cấp Dịch vụ Đăng ký Bản quyền, Thương hiệu, Logo, Nhãn hiệu tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới theo hình thức Đăng ký quốc tế, Chúng tôi được Cục bản quyền tác giả, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận là tổ chức Đại diện bản quyền tác giả, Đại diện Sở hữu trí tuệ và có đầy đủ chức năng và quyền hạn trong việc xác lập bảo hộ các đối tượng Sở hữu trí tuệ cho khách hàng. Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ đăng ký thương hiệu, Đăng ký Logo, đăng ký nhãn hiệu, bản quyền quý khác hàng vui lòng liên hệ với ATV Media

5. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ỦY QUYỀN cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

6. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Khách hàng có thể rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền xuồng còn 03 - 07 ngày khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và đại diện nộp đơn đăng ký của ATV Media

7. Xử lý các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận

* Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận
Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 hồ sơ theo quy định tại Điều 50 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.
* Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận
Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp.
Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định của Luật này thì có quyền yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận.
ATV Media