0908.326.779 - 0906.362.707
 

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm

25/11/2016    4.81/5 trong 10 lượt 
Đăng ký nhãn hiệu độc quyền sản phẩm
Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm độc quyền là một yêu cầu rất cấp thiết đối với các doanh nghiệp. Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của mình, đồng thời là cơ sở pháp lý trong vấn đề tranh chấp nhãn hiệu
ATV MEDIA là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam. ATV MEDIA tư vấn các thủ tục cần thiết khi đăng ký nhãn hiệu, hộ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ và đại diện doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

1. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

1.1. Giấy phép đăng ký kinh doanh: 01 Bản sao y công chứng.
1.2. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.(ATV MEDIA soạn thảo)
1.3. Mẫu nhãn hiệu hàng hóa: 11 mẫu có khích thước không nhỏ hơn 70 x 70mm.
1.4. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (nếu có) (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...). 

2. Các công việc ATV MEDIA thực hiện:

2.1. Tư vấn trước khi đăng ký nhãn hiệu:
- Tư vấn Phân nhóm (lĩnh vực, ngành nghề hoặc sản phẩm/dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa) theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.
- Tư vấn Tra cứu nhãn hiệu để xác định khả năng bảo hộ của Nhãn hiệu chuẩn bị đăng ký có tương tự hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu đã nộp đơn tới Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.
- Tư vấn Lựa chọn các phương án để cấu thành Nhãn hiệu Hàng hóa; tư vấn thêm các yếu tố cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.
- Tư vấn các Đối tượng bảo hộ khác liên quan đến Nhãn hiệu hàng hóa như Đăng ký bảo hộ Bao bì, nhãn mác, kiểu dáng sản phẩm...
- Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự dẫn đến khả năng bị từ chối của nhãn hiệu hàng hóa.
2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:
- Lập Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
- In mẫu nhãn hiệu hàng hóa.
2.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 05 ngày.
- Chuyển giao hồ sơ Tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp.
2.4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu:
- Theo dõi tiến trình khi có quyết định Thông báo xét nghiệm hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
- Soạn thảo Công văn trả lời phúc đáp nếu có Công văn yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.
- 05 đến 07 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
- 01 đến 02 tháng (kể từ này nộp đơn): có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
- 12 đến 14 tháng (kể từ ngày Chấp nhận đơn hợp lệ): có Thông báo cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu hàng hóa.
- Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa có hiệu lực 10 năm(kể từ ngày đăng ký) và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).
ATV Media