0908.326.779 - 0906.362.707
 

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

09/01/2017    4.67/5 trong 6 lượt 
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Ở một góc độ nào đó, người ta có thể coi nhãn hiệu cũng là thương hiệu của hàng hóa. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích lâu dài đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất thực phẩm thì việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa là một trong những điều kiện tiên quyết đối với sự thành bại của doanh nghiệp
Hiện nay, rất nhiều tranh chấp xảy ra đối với quyền sở hữu thương hiệu. Do đó, để khẳng định và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mình, các doanh nghiệp phải đến Cục sở hữu trí tuệ để đăng kí bảo hộ thương hiệu.

1. Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá,dịch vụ của chủ thể khác.
- Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu: có thể cấu thành từ: tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.
Khi đã xác định nhãn hiệu cho doanh nghiệp mình, doanh  nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu với theo quy trình như sau:

2. Tra cứu nhãn hiệu và nộp đơn đăng ký

- Trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục tra cứu nhãn hiệu . Việc tra cứu nhãn hiệu nhằm xác định khả năng đăng ký của nhãn hiệu so với các nhãn hiệu cùng loại đã được đăng ký tại cơ quan sở hữu trí tuệ hay chưa? Nếu xác định nhãn hiệu không có khả năng được cấp văn bằng chủ sở hữu nên cân nhắc phương án sửa đổi để có thể được cấp bảo hộ độc quyền.
- Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo hộ cho Công ty ATV Media tra cứu sơ bộ để biết được nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng, gây nhầm lẫn hay không ? Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu của Doanh nghiệp hoặc Doanh nghiệp có thể tự tra cứu dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ tại
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
- Sau khi chốt nhãn hiệu của mình, doanh nghiệp sẽ kê khai và hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Doanh nghiệp nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

3. Kết quả thẩm định hình thức

- Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
- Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

4. Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

- Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
- Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

5. Kết quả thẩm định nội dung

- Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
- Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.
- Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.
- Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

6. Cấp văn bằng

- Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.
- Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
- Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại ATV Media

* Quy trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại ATV Media

Để giúp Quý doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, công sức tìm hiểu về các thủ tục pháp lý liên quan tới công việc đăng ký bảo hộ thương hiệu, Công Ty ATV Media đã và đang triển khai dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu – bảo hộ thương hiệu trọn gói, bao gồm:
- Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
- Tiến hành tra cứu, kiểm tra từ Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của Cục bản quyền Việt Nam, xác định đăng ký có trùng không, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của thương hiệu.
- Tiến hành soạn hồ sơ để làm thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu cho quý khách hàng .
- Đại diện quý khách hàng thực hiện các thủ tục, đóng lệ phí, công chứng các giấy tờ có liên quan.
- Theo dõi tiến trình của Đơn để xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn
- Đại diện quý khách hàng nhận giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ
- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (sau khi có Giấy chứng nhận)

* Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý Công ty chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:
- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
- Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký (file hình hoặc hình vẽ)
- Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.
- Giấy ủy quyền (theo mẫu)
Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu – bảo hộ thương hiệu tại, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ
ATV Media