0908.326.779 - 0906.362.707
 

Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng 70 Quy chuẩn, tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa

17/02/2022    4.6/5 trong 5 lượt 
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng 70 Quy chuẩn, tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa
Ngành Công thương đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ hoàn thành việc xây dựng 70 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và 17 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý
Ngành Công thương đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ hoàn thành việc xây dựng 70 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và 17 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời, nâng cao chất lượng hàng hóa, sản phẩm.
 
Trước đó, trong năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện một số nội dung nhằm triển khai các kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA của Bộ Công thương gồm: Nghiên cứu xây dựng 3 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về logistics; khảo sát, đánh giá các TCVN, QCVN của Việt Nam đối với một số sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường EU (dệt may, da giày...) và đề xuất Kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN giai đoạn 2021-2025.
 
Trong năm 2022, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường; đề xuất các nội dung để hỗ trợ doanh nghiệp. Xây dựng và đề nghị công bố áp dụng các TCVN thuộc lĩnh vực năng lượng, luyện kim - khoáng sản theo kế hoạch năm 2022-2023 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1097/QĐ-BCT; tiếp tục đề xuất và tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thép.
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất Danh mục các nhóm sản phẩm, hàng hóa bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc, nhóm sản phẩm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;
 
Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển, áp dụng thí điểm, phổ biến và nhân rộng các giải pháp công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Hoàng Linh cho biết: Năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) thẩm định và công bố 21 TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) gồm: 7 TCVN thuốc lá, 3 TCVN sản phẩm giấy và 11 TCVN tinh quặng);
 
Đề xuất bổ sung 7 TCVN về khí thiên nhiên hóa lỏng trong kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021 - 2022, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của quản lý nhà nước trong quá trình chuẩn bị và đưa vào vận hành Kho cảng LNG Thị Vải.
Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành công thương.
 
Theo đó, Vụ Khoa học và Công nghệ đã rà soát lại toàn bộ kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ điều chỉnh kế hoạch xây dựng, thẩm định, công bố TCVN phù hợp với hiện trạng của từng nhóm TCVN. 
Bên cạnh đó, thu thập thông tin, rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng và việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thép nhằm nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thép; rà soát hồ sơ và hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo TCVN để tổ chức thẩm tra theo quy định; phối hợp Vụ Dầu khí và Than làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Đăng kiểm Việt Nam để thống nhất nội dung xây dựng TCVN về kho nổi LNG. 
Hoạt động xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy trình, môi trường... Do đó, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai nhiều hoạt động.
 
Tiêu biểu như: Thống nhất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về quy trình quản lý và cấp mã, số hiệu QCVN của Bộ Công thương phù hợp với quy định mới tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành QCVN./.
TTXVN