0908.326.779 - 0906.362.707
 

Dự thảo Nghị định kiểm tra ATTP hàng hóa nhập khẩu gây nguy cơ không kiểm soát được mầm bệnh

28/11/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Dự thảo Nghị định kiểm tra ATTP hàng hóa nhập khẩu gây nguy cơ không kiểm soát được mầm bệnh
Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam liên quan đến Dự thảo Nghị định kiểm tra ATTP hàng hóa nhập khẩu của Bộ Tài chính
Chiều 26/11, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức góp ý vào dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) làm đầu mối xây dựng trình Chính phủ.
 
Theo dự thảo này, cơ quan kiểm tra được bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định hoặc cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP theo phương thức kiểm tra chặt, thông thường.
 
Cùng đó, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng trừ phương tiện nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm; Sử dụng thông tin truy xuất nguồn gốc, thông tin về chất lượng hàng hóa, ATTP của cơ quan hải quan các nước để phân tích, đánh giá rủi ro của hàng hóa, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu...
 
Tại hội thảo, PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã chỉ ra nhiều điểm mà dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính đưa ra không phù hợp thực tế, cần phải điều chỉnh lại.
 
Đầu tiên, về vấn đề kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP cần phải có chuyên môn, nghiệp vụ sâu về chuyên ngành để nắm được thành phần nguyên liệu, mức độ tinh khiết, độ ổn định về hàm lượng, tính chất suốt đời sống sản phẩm cũng như phải phân tích được các chất ô nhiễm, sự tác động của thực phẩm tới sức khỏe, bệnh tật. Cơ quan hải quan không thể quản lý và thực hiện được nội dung này.
 
Vấn đề thứ hai là phân tích nguy cơ (đánh giá nguy cơ, kiểm soát nguy cơ và truyền thông nguy cơ), vị chuyên gia cho hay, đánh giá nguy cơ bao gồm nhận diện xác định mối nguy, mô tả đặc điểm mối nguy, lượng giá sự phơi nhiễm và mô tả đặc điểm nguy cơ. 
 
"Thực hiện các nội dung này chỉ có ngành y tế và ngành nông nghiệp. Hải quan hoàn toàn không làm được", ông Đáng nói và đề nghị 2 điểm nói trên không nên đề cập trong Nghị định này.
 
Về công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn được đề cập trong luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, luật an toàn thực phẩm và ngành y tế, ngành nông nghiệp đang thực hiện, PGS.TS Trần Đáng góp ý, đưa nội dung này vào Nghị định như dự thảo mà Tổng cục Hải quan xây dựng là bất hợp lý.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng chỉ ra một số nội dung của dự thảo Nghị định này còn mâu thuẫn với một số luật hiện hành, cũng như không phù hợp với Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Cụ thể, Quyết định số 38 chỉ giao Hải quan xây dựng Nghị định về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, tuy nhiên ngay tên dự thảo Nghị định này là "Quy định cơ chế quản lý…" đã sai với nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 38. Mặt khác, Quyết định số 38 chỉ giao Tổng cục Hải quan xây dựng và đề xuất mô hình kiểm tra hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, song dự thảo Nghị định lại hướng dẫn cả Đăng ký bản công bố và Tự công bố đối với thực phẩm nhập khẩu…
 
Theo Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nếu dự thảo Nghị định này được ban hành và thực hiện thì có thể gây ra một số nguy cơ, hậu quả như: Nguy cơ về các mầm bệnh gây bệnh ô nhiễm vào thực phẩm mà không kiểm soát được; thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng sẽ tràn vào nước ta, nhất là tràn vào qua biên giới…
 
Với những phân tích kể trên, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam kiến nghị Chính phủ chưa thông qua Dự thảo Nghị định và đề nghị Bộ Tài chính chỉnh sửa để giải quyết những bất cập.
 
PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho rằng, cơ quan Hải quan bản chất là cơ quan kiểm soát nhập lậu và đánh thuế. Do vậy lực lượng chức năng cần có sự phân công công việc đúng bản chất của nghề nghiệp, tránh chồng chéo, phân công không đúng. Làm không đúng sẽ gây rối loạn xã hội, rối loạn kinh tế và đời sống nhân dân.
Cao Tuân