0908.326.779 - 0906.362.707
 

Cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan

26/03/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan
Đó là tinh thần chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trong buổi làm việc với Cục Bản quyền tác giả về Triển khai kế hoạch công tác năm 2021 diễn ra chiều 24/3 tại Hà Nội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Lê Hồng Phong nhấn mạnh, trong 3 tháng đầu năm, Cục đã tập trung triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng. Trong công tác tham mưu văn bản, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục hoàn thiện Dự thảo nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Xây dựng, dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Bộ TT & TT trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng (hiện Bộ TT & TT đang xin ý kiến các đơn vị liên quan).

Trong tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hô quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; trình lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ- TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan...

Cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Cục Bản quyền tác giả (ảnh Minh Khánh)

Trong Quý I, đã cấp 1879 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 548 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết. Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong điều kiện an toàn nhất để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19.

Cục đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan, góp ý văn bản; quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa; công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Trong công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WCT), tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức quốc tế liên quan đến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và hồ sơ đề xuất gia nhập các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan...

Trong thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xây dựng nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ trình các cấp theo đúng tiến độ được phê duyệt. Thực hiện các công việc liên quan để triển khai nhiệm vụ Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Xây dựng kế hoạch sơ kết 3 năm triển khai Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tổ chức làm việc với các tổ chức quốc tế về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WCT, Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WPPT.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và tình hình triển khai thực hiện công tác phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Lê Hồng Phong báo cáo tại buổi làm việc (ảnh Minh Khánh)

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan: tiếp tục số hóa hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2011-2018 (theo Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025).

Hoàn thiện hồ sơ đề xuất gia nhập Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT trình lãnh đạo Bộ để xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan. Tiếp tục tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, chuẩn bị triển khai Hiệp định RCEP.

Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cũng báo cáo về việc xin ý kiến lãnh đạo Bộ chuẩn bị nội dung các hội nghị về quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm: Hội nghị hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; Hội nghị các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; Hội nghị sơ kết Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận sự chủ động của Cục Bản quyền tác giả trong việc triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021, cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Thứ trưởng đánh giá cao Cục Bản quyền tác giả đã tham mưu hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo công cụ quản lý hiệu quả, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh vi phạm bản quyền trên không gian mạng ngày càng phổ biến không chỉ tại Việt Nam mà ở các quốc gia trên thế giới. Cục đã thực hiện tốt công tác rà soát, đề xuất để sửa đổi 22 điều luật về bản quyền tác giả trong tổng thể dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chủ động dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT&TT về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Yêu cầu Cục Bản quyền tác giả tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng lưu ý, cần lựa chọn công việc trên tinh thần có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan. Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo công cụ pháp lý, hành lang pháp lý vững chắc, hiệu quả trong vấn đề bảo vệ tác quyền. Đồng thời, thực hiện phục vụ dưới dạng dịch vụ công, đảm bảo yêu cầu của thời kỳ công nghệ phát triển là dịch vụ công trực tuyến…

Cần luôn trăn trở để có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong quản lý các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh Minh Khánh)

"Trong khối lượng công việc lớn, cần lựa chọn lĩnh vực, chọn việc và có chủ đề theo từng năm. Như vậy, xác định chủ đề của năm 2021 là gì, từ đó định hướng để triển khai. Mỗi ngành của Bộ cần góp một tiếng nói cho sự phát triển chung"- Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Từ cách tiếp cận đó, Thứ trưởng chỉ đạo, cần bám sát quan điểm quản lý Nhà nước về bản quyền tác giả và quyền liên quan bằng công cụ pháp luật, thông qua công cụ pháp luật để điều chỉnh các vấn đề về bản quyền một cách đúng nhất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Thứ trưởng yêu cầu đảm bảo tiến độ sửa đổi các điều luật về bản quyền- một hợp phần quan trọng trong sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, cần sớm chủ động nghiên cứu nội dung ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. "Cần xác định đây là nội dung lớn, là hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý việc cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý phối hợp với các Bộ, ngành liên quan. Quy chế phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Bộ TT& TT về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng cần sớm được ban hành.

Thứ trưởng nêu rõ, không thể đơn thương độc mã trong đấu tranh chống xâm phạm bản quyền, Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng với quốc tế, vì vậy cần rà soát lại những điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, xem nội dung nào hợp lý, nội dung nào bất hợp lý và cần phải bổ sung. Trong sân chơi này, Việt Nam cần hội nhập một cách chủ động, bài bản.

Về nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, Thứ trưởng khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng. Trong những năm tới đây, nhiệm vụ của ngành là phải có những sản phẩm cụ thể, có dấu ấn trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thứ trưởng gợi ý, các sản phẩm cụ thể trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam có thể xây dựng từ những tinh hoa văn hóa dân tộc như nghệ thuật rối nước, phim ảnh… để đưa ra thế giới.

Trước mắt, Cục phối hợp với các đơn vị của Bộ sớm tổ chức Hội nghị đánh giá lại việc triển khai Chiến lược phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đưa ra phương hướng phát triển cho thời gian tới, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Hà An