0908.326.779 - 0906.362.707
 

Xin cho biết điều kiện kinh doanh thức ăn đường phố được quy định như thế nào trong Luật ATTP?

14/11/2016    4.58/5 trong 6 lượt 
Kinh doanh thức ăn đường phố cũng như các loại hình kinh doanh thực phẩm khác là kinh doanh có điều kiện. Điều kiện để kinh doanh thức ăn đường phố được quy định tại Điều 31, 32 của Luật An toàn thực phẩm với những nội dung như sau
1. Đối với nơi bày bán thức ăn đường phố
a) Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.
b) Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
2. Đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm:
a) Nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
b) Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh.
c) Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm.
d) Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại.
đ) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.
3. Đối với người kinh doanh thức ăn đường phố: Cần phải tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.