0908.326.779 - 0906.362.707
 

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar

26/07/2022    5/5 trong 10 lượt 
Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar
Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng (Điều 3 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP)). Theo đó việc bán rượu trực tiếp cũng bị quản lý một cách chặt chẽ
- Nếu như trước đây, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nói chung không phân biệt rượu có độ cồn bao nhiêu đều phải xin cấp giấy phép kinh doanh rượu thì từ ngày 05/2/2020, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ không cần phải xin cấp loại giấy phép này nữa mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.
- Đây là điểm mới nổi bật Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 05/2/2020, các thương nhân mới ra kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ và thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ không phải thực hiện thủ tục xin cấp phép như trước đây, tiết kiệm được thời gian và chi phí để đầu tư kinh doanh. Thương nhân phải phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện theo mẫu số 13 tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP
tư vấn đăng ký tiêu dùng rượu taị chỗ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ:

- Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu;
- Nghị định 17/2020 NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

II. TÌM HIỂU VỀ ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ:

1. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP), thì doanh nghiệp muốn bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
- Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
- Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này

2. Hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hiện tại hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định tại điều 24 nghị định 105/2017/NĐ-CP đã bị bãi bỏ theo quy định tại điều 17/2020/NĐ-CP. 
Do vậy, hiện nay khi bán rượu tiêu dùng tại chỗ chỉ cần gửi thông báo theo mẫu tại nghị định 17/2020/NĐ-CP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Đơn đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ; (ATVCONSULT thực hiện cho khách hàng)
mẫu đăng ký tiêu dùng rượu tại chỗ

III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ CỦA ATVCONSULT:

- Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar;
- Giải đáp thắc mắc, tư vấn về các quy định của pháp luật trong hoạt động đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và những giấy phép con để chuẩn cho việc đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar
- Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan (nếu có);
- Soạn thảo hồ sơ và gửi hồ sơ đến cho doanh nghiệp ký tên, đóng dấu;
- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho nhà hàng, quán bar đến cơ quan chức năng;
- Theo dõi hồ sơ, trả lời của cơ quan chức năng và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Hoàn thành dịch vụ và hỗ trợ tư vấn (nếu có).

* Ưu điểm từ dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu rượu của ATVCONSULT:

- ATVCONSULT là đơn vị chuyên nghiệp giải quyết tất cả những nguyện vọng về xin giấy phép kinh doanh; đặc biệt là các giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh rượu. Đối tượng khách hàng phù hợp là mọi khách hàng với mong muốn sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh:
- Khách hàng không nắm rõ các thủ tục pháp lý liên quan đến giấy phép kinh doanh;
- Khách hàng không có thời gian, muốn tìm luật sư đại diện thực hiện thủ tục;
- Khách hàng có sự cư trú phức tạp, đã chuyển đến nhiều địa phương;
- Khách hàng bị mất hồ sơ, giấy tờ, ….
Tất cả đều được ATVCONSULT hỗ trợ nhiệt tình; đảm bảo sự uy tín với thời gian nhanh chóng và chi phí hợp lý nhất dành cho khách hàng.
tư vấn đăng ký tiêu dùng rượu taị chỗ

V. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU:

1. Giấy phép bán lẻ rượu là gì ?

- Bán lẻ rượu là hoạt động mua rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
- Giấy phép bán lẻ rượu là việc cơ quan nhà nhà nước ghi nhận, chứng nhận cho tổ chức, cá nhận được quyền thực hiện bán lể rượu. Nếu không có giấy phép này  thì không được thực hiện hoạt động bán lẻ rượu.

2. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ rượu?

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn;
Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

3. Thời gian xin giấy phép bán lẻ rượu?

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Hiện nay tôi đang muốn kinh doanh bán lẻ rượu. Xin hỏi là tôi có cần đăng ký giấy phép không?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện bán lẻ rượu như sau:
- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu
Như vậy theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì việc bán lẻ rượu mặc dù tại điều kiện không đề cập đến việc kinh doanh rượu phải có giấy phép tuy nhiên rượu là hàng hóa đặc biệt do đó bạn vẫn cần thực hiện việc đăng ký giấy phép kinh doanh đối với rượu.

5. Các giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu là gì?

Trường hợp 1: Chỉ làm dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu (giấy phép con) tại Anpha, bạn cung cấp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;
- Hợp đồng thuê mượn địa điểm bán lẻ;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng địa điểm kinh doanh;
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc (đối tác là thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu).
Trường hợp 2: Làm chuỗi dịch vụ trọn gói bao gồm dịch vụ thành lập và dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu, cung cấp thêm:
- Thông tin dự kiến để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, vốn điều lệ...
- CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các thành viên tham gia góp vốn.
ATV CONSULT