0908.326.779 - 0906.362.707
 

Kết quả tìm kiếm "cong bo thuc pham"

Những điều bạn cần biết khi tiến hành công bố thực phẩm 2020
Có thể hiểu công bố thực phẩm là thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với cơ quan có thẩm quyền, để được cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Khi sản xuất, nhập khẩu thực phẩm nhưng chưa được công bố, mà đưa ra thị trường tiêu thụ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận Tân Phú (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận Tân Phú-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận Tân Bình (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận Tân Bình-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 12-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 12-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 11-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 11-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 10-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 10-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 9-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 9-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 8-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 8-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm tại Quận 7-HCM (Trọn gói)
ATV MEDIA sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký tự công bố thực phẩm tại Quận 7-HCM đến quý doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm, thủ tục này giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
 1  2  3  4  5   Tiếp  Cuối

Liên kết

Hotline tư vấn miễn phí 24/7
ATV MEDIA
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
Giấy phép quảng cáo Cục ATTP
Cấp giấy phép ATTP Cục VSATTP
Xác nhận Công bố - Cục ATTP
Viện kiểm nghiệm ATTP quốc gia
Trung tâm Đo lường chất lượng 3
Văn bản Luật thực phẩm
Cục SHTT Việt Nam
Cục Bản quyền Việt Nam
Tổ chức chứng nhận ICA Việt Nam
Tổ chức ACM Vương quốc Anh
Sở Công thương HCM
Sở Nông nghiệp HCM
Chi cục ATTP HCM
Cục đo lường chất lượng Việt Nam
Sở kế hoạch Đầu tư HCM
Tra cứu Doanh nghiệp
Kiểm nghiệm định kỳ thực phẩm