ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799
 

Bột mì của công ty chúng tôi có cùng chất lượng, thành phần nhưng vừa được sản xuất tại cơ sở ở Đồng Nai và chi nhánh ở TP.HCM thì khi công bố, có bắt buộc phải công bố 2 lần tại 2 địa điểm trên hay không?

27/07/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Bột mì của công ty chúng tôi có cùng chất lượng, thành phần nhưng vừa được sản xuất tại cơ sở ở Đồng Nai và chi nhánh ở TP.HCM thì khi công bố, có bắt buộc phải công bố 2 lần tại 2 địa điểm trên hay không?
Theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT: “Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại 02 (hai) tỉnh, thành phố trở lên được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn.”
Như vậy, nếu sản phẩm cùng chất lượng, cùng đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm thì chỉ cần công bố tại nơi cơ sở đặt trụ sở chính.
 

Thời hạn bổ sung hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm kể từ ngày ra công văn là bao lâu?

Theo Khoản 5, Điều 7 của Thông tư số 19/2012/TT-BYT: “Trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận của cơ quan tiếp nhận đăng ký, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận đăng ký sẽ hủy hồ sơ công bố.”


Ý nghĩa của từ viết tắt “ATTP” và “YT” trên Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận công bố là gì?

ATTP: Đối với Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận do Cục An toàn thực phẩm cấp.
YT: Đối với Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố cấp.