ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799
 

Thông tư - Nghị định - Quy chuẩn

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm
TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố