ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799
 

Thông tư - Nghị định - Quy chuẩn

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao
Theo Điều 53 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2018, các khách sạn chỉ được gắn “sao” khi đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chính thức.
Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm
TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố