ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799
 

Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN

14/07/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc họp về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN
Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 53 Nhóm Công tác về hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 53) và các sự kiện bên lề tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 16 đến 21-7

Hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ (SHTT) được thực hiện thông qua hoạt động của Nhóm công tác của ASEAN về hợp tác SHTT. AWGIPC nhóm họp định kỳ 3 lần mỗi năm. Hoạt động của AWGIPC dựa trên Hiệp định khung về Hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các nước ASEAN được thông qua tại Cuộc họp Thượng đỉnh lần thứ 5 của các nước ASEAN tại Băng-cốc, Thái Lan năm 1995.

Mục tiêu hợp tác ASEAN về SHTT là nhằm bảo đảm việc bảo vệ quyền SHTT một cách thỏa đáng và hiệu quả trong khu vực ASEAN thông qua các chương trình và các hoạt động hợp tác cụ thể, bao gồm việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như xây dựng năng lực của hệ thống SHTT quốc gia của các nước ASEAN. Trong suốt những năm qua, hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ đã không ngừng phát triển và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua hoạt động của Nhóm AWGIPC, các cơ quan sở hữu trí tuệ đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau. Các nước ASEAN đã chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng chính sách pháp luật, quản lý và thực thi quyền SHTT. Nhiều chương trình, dự án đã được đề xuất, thực hiện và mang lại hiệu quả quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống SHTT các nước ASEAN nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Các chương trình, kế hoạch này đã đặt ra những mục tiêu tổng quát cho từng giai đoạn phát triển trong lĩnh vực SHTT của các nước ASEAN. Các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu đó bao gồm: Hoàn thiện khung pháp luật; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức công chúng; trao đổi thông tin, kinh nghiệm và quan điểm về các vấn đề chuyên môn; tăng cường mối quan hệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký và thực thi quyền; tham gia các điều ước quốc tế về SHTT liên quan đến thủ tục đăng ký quốc tế các quyền SHTT.

Cuộc họp AWGIPC 53 sẽ tập trung vào các vấn đề triển khai: Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025 và các hoạt động hợp tác về SHTT giữa ASEAN và các đối tác của ASEAN (AANZFTA, WIPO, Cơ quan Sáng chế châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản,...). Bên lề Cuộc họp AWGIPC 53, còn diễn ra một số sự kiện như: Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Quảng Ninh do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức nhằm triển khai các sáng kiến về chỉ dẫn địa lý thuộc Chương trình hành động của ASEAN về SHTT giai đoạn 2016-2025. Ngoài ra còn có Cuộc họp lần thứ 9 Tiểu ban Sở hữu trí tuệ Hiệp định Tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (IPC9). Đây là Cuộc họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần liền kề với Cuộc họp AWGIPC thứ 2 trong năm nhằm rà soát việc thực hiện nghĩa vụ của các bên theo Điều 5 (quyền tác giả), Điều 9.7 (tham gia các điều ước quốc tế về SHTT) của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) cũng như triển khai các dự án về SHTT đã được Tiểu ban Ngân sách kinh tế thuộc AANZFTA (ECWP) thông qua

MINH MẠNH