0908.326.779 - 0906.362.707
 

Quy trình, thủ tục đăng ký xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao

07/12/2016    4.47/5 trong 13 lượt 
Quy trình, thủ tục đăng ký xếp hạng khách sạn 1 sao, 2 sao
Căn cứ vào Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Căn cứ vào Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch và theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch tại cơ quan nhà nước. Bài viết này sẽ Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép tiêu chuẩn khách sạn 1 sao và 2 sao cho quý doanh nghiệp được nắm rõ hơn.
Quyết định số 02/2001/QĐ- TCDL ngày 27/4/2011 của Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng Khách sạn, luật Du lịch 2005

I. THỜI HẠN & HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:

- Trong thời hạn ba tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) phải gửi một (02) bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định, xếp hạng theo quy định hiện hành.
- Đối với khách sạn cần cấp gia hạn, ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng đến Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí minh. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu.
* Lưu ý: đối với các hồ sơ vi phạm thời hạn nêu trên sẽ bị chuyển Thanh tra Sở để xử lý theo quy định.

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Khách sạn 01 sao: Ít nhất 10 phòng, diện tích: phòng đôi: 12m2, phòng đơn: 9 m2 , phòng vệ sinh 3m2
- Khách sạn 02 sao: Ít nhất 20 phòng
- Nhân viên phải có bằng cấp đủ ở các vị trí sau: nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bếp, bar (các lớp này học tại các khóa học nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng 3 tháng).
- Đối với biên nhận giải quyết hồ sơ về an ninh trật tư, biên lai học phí các lớp nghiệp vụ vẫn nộp được hồ sơ: yêu cầu mang theo Bản chính Biên nhận để đối chiếu
Quy định tại điều 1, khoản 2, Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2010.

III. NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Du lịch TP.HCM
Địa chỉ: 140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3

IV. THỜI GIAN XÉT DUYỆT:

Trong thời hạn 20 - 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận hạng.

V. QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ:

1. Sau khi đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ sở lưu trú du lịch sẽ được bố trí ngày, giờ thẩm định được thông báo trước qua điện thoại. Yêu cầu cơ sở chuẩn bị các nội dung sau cho buổi thẩm định:
-  Giám đốc hoặc người quản lý được ủy quyền (có giấy tờ xác nhận) phải trực tiếp có mặt để làm việc.
-  Người quản lý và trưởng các bộ phận (lễ tân, buồng bàn) phải có mặt;
-  Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, (khách sạn 2 sao chuẩn bị thêm GCN an toàn thực phẩm) để tổ thẩm định đối chiếu nếu cần.
-  Đối với khách sạn đăng ký hạng 2 sao, phải chuẩn bị bản gốc hoặc bản sao có giá trị pháp lý chứng chỉ nghề của ít nhất 20% nhân viên phục vụ.
-  Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe định kỳ của cơ quan y tế có thẩm quyền (đối với các nhân viên trực tiếp phục vụ khách), hợp đồng lao động, bản khai trình sử dụng lao động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
-  Chuẩn bị sẵn sàng các phòng ngủ tại tất cả các vị trí để kiểm tra theo yêu cầu của tổ thẩm định.
2. Thẩm định tại cơ sở:
- Tổ thẩm định có ít nhất 03 người, do lãnh đạo Phòng Khách sạn – Sở Du lịch làm tổ trưởng.
- Tổ sẽ thẩm định thực tế theo 05 tiêu chí:
+ Vị trí, kiến trúc
+ Trang thiết bị, tiện nghi
+ Dịch vụ và mức độ phục vụ
+ Người quản lý và nhân viên phục vụ
+ Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.
- Sau khi thẩm định, Tổ thẩm định nhận xét và viết biên bản ghi nhận thực tế buổi thẩm định. Chủ cơ sở ký tên, đóng dấu vào biên bản và giữ 01 bản lưu. 
3. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, Giám đốc Sở Du lịch xem xét, ra quyết định công nhận hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch. Trường hợp không ra quyết định công nhận hạng, Sở Du lịch có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
4. Cơ sở liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (theo số điện thoại trên biên nhận hồ sơ), nếu được thông báo đã có kết quả thì đem biên nhận hồ sơ đến nhận Quyết định công nhận hạng CSLTDL. Sau khi nhận quyết định, cơ sở phải thực hiện việc gắn biển hạng và quyết định công nhận hạng theo quy định tại mục III, khoản 3, Thông tư 88/2008/BVHTTDL.
- Trường hợp thẩm định không đạt, văn bản trả lời sẽ được gửi trực tiếp đến cơ sở qua đường bưu điện. Cơ sở phải nhanh chóng bổ sung các nội dung khuyến cáo và nộp đơn đề nghị thẩm định lại./
ATV Media