HOTLINE: 0908.326.779 - 0906.362.707
 

Phân biệt công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

27/07/2017    4.58/5 trong 6 lượt 
Phân biệt công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Công bố hợp quy: Sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật.
Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm?

 
- Công bố hợp quy: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Công bố phù hợp đối với thực phẩm thường: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Công bố phù hợp đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tôi đã công bố chất lượng kẹo nhân socola nay gần được 3 năm, vậy bây giờ tôi phải chuẩn bị công bố lại hay công bố mới sản phẩm như ban đầu?

 
Khi không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố thì tổ chức được đăng ký lại bản công bố. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận/Giấy Xác nhận công bố (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Giấy Tiếp nhận/ Giấy Xác nhận công bố đã được cấp lần gần nhất (bản sao).
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ 06 tháng (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).