0908.326.779 - 0906.362.707
 

Nội dung quảng cáo thực phẩm phải đúng chất lượng như công bố và đăng ký

27/02/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Nội dung quảng cáo thực phẩm phải đúng chất lượng như công bố và đăng ký
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Em gửi anh đính kèm mẫu đăng ký chứng nhận (các nội dung màu vàng anh điều chỉnh giúp em theo tiêu chuẩn kh muốn đăng ký chứng nhận). Anh gửi lại em đăng ký trước khi gửi kh đóng dấu nhé.
 
Thông tư quy định 3 điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo là: Có hồ sơ đăng ký đầy đủ và phù hợp; sản phẩm thực phẩm được sản xuất từ cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở, quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho
 
phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định; đồng thời nội dung quảng cáo thực phẩm chính xác, đúng chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký.
 
Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước); tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo; đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
 
Thông tư cũng quy định sẽ hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo trong các trường hợp: phát hiện có sự giả mạo, sửa chữa các nội dung đã đăng ký quảng cáo trong hồ sơ; sản phẩm thực phẩm của cơ sở bị kiểm tra phát hiện không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định hoặc kết quả kiểm tra đánh giá phân loại không đạt yêu cầu theo quy định./.
ATV Media