0908.326.779 - 0906.362.707
 

Nhãn hiệu và tên thương mại khác nhau như thế nào?

28/05/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Nhãn hiệu và tên thương mại khác nhau như thế nào?
Tôi thường dễ bị nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên thương mại mặc dù tôi biết chúng khác nhau về bản chất. Vậy cho tôi hỏi nhãn hiệu và tên thương mại khác nhau cụ thể như thế nào?

Về khái niệm:

Tại khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ có quy định về nhãn hiệu: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dung để phân biệt nhãn hiệu, hang hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Còn tên thương mại được quy định tại khoản 21 Điều 4 như sau: “Tên thương mại là tên gọi chung của tổ chức, cá nhân dung trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

nhan hieu va ten thuong mai khac nhau nhu the nao

 Nhãn hiệu và tên thương mại khác nhau như thế nào?

Về chức năng

Chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt với dịch vụ, hàng hóa của chủ thể khác, còn chức năng của tên thương mại là để phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác .

 Về dấu hiệu:

Tên thương mại chỉ có thể là từ ngữ, có chứa thành phần tên riêng.

Nhãn hiệu được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh.

Về căn cứ xác lập quyền:

Quyền đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó

Quyền đối với nhãn hiệu được xác lập dựa trên quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ theo thủ tục đăng kí nhãn hiệu.

 Về phạm vi bảo hộ:

Tên thương mại: Khu vực địa lí mà chủ thể thực hiện kinh doanh.

Nhãn hiệu: Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

 Về thời hạn bảo hộ:

Tên thương mại: Không có qui định, chấm dứt khi không còn sử dụng tên thương mại đó.

Nhãn hiệu: Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể ra hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần mười năm.

 Về chuyển giao:

Tên thương mại: Chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Quyền sử dụng không được chuyển giao.

Nhãn hiệu: Có thể chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng.

Trên thực tế, nhãn hiệu và tên thương mại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhiều chủ thể quyền sử dụng đồng nhất nhãn hiệu và tên thương mại, là một công cụ quảng bá sản phẳm hiệu quả, từ đó gia tăng lợi ích thương mại cũng như bảo hộ trọn vẹn hai đối tượng quyền mà mình sở hữu

PV