0908.326.779 - 0906.362.707
 

Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được triển khai và hoàn thiện

18/12/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được triển khai và hoàn thiện
Năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã tham gia đóng góp ý kiến với 19 văn bản quy phạm pháp luật; 30 văn bản báo cáo tổng hợp phục vụ các phiên họp của Quốc hội; 06 văn bản báo cáo rà soát, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ ngành khác….tạo hành lang pháp lý quan trọng bảo vệ, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa…

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và chủ động hội nhập quốc tế

Năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã chủ trì, phối hợp tổ chức 11 hội nghị, hội thảo, tập huấn cho khoảng 1.800 đại biểu về các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo này để nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới các đại biểu tham dự cũng như đông đảo công chúng. Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn đề này có vai trò và ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của mỗi người dân khi đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm văn hóa nào đó….

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, năm 2018, Cục Bản quyền cũng đã tích cực và chủ động trong công tác hợp tác quốc tế. Cụ thể, năm 2018, Cục đã tiến hành đàm phán, thực hiện cam kết về quyền tác giả, quyền liên quan như: tham gia rà soát Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại Việt Nam – EU; Tham dự các phiên đmà phán chính thức, phiên đàm phán giữa kỳ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực của Nhóm Sở hữu trí tuệ (RCEP) tại Ấn Độ, tại Singapore, Nhật Bản và tại Indonesia; Tham dự Hội thảo, Hội nghị , Diễn đàn về Bản quyền tác giả, Công nghiệp văn hóa tại Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan…Cung cấp thông tin về hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam năm 2017 cho Đại sứ quán Hoa Kỳ…Tham gia dịch các tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tiêu chí đánh giá của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền (WIPO), một số điều ước quốc tế (WCT, WPPT)…để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của đơn vị…

Đảm bảo công tác quản lý nhà nước

Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan từng bước được triển khai và hoàn thiện - Ảnh 2.

Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số

Song song với hai nhiệm vụ trên, năm 2018, Cục Bản quyền tác giả cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đối với 19 văn bản quy phạm pháp luật; 30 văn bản báo cáo tổng hợp phục vụ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 06 văn bản báo cáo rà soát, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ ngành khác; Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sửa đổi, bổ sung quy định tại Chương V Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan như biểu mức, thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất, thông tin quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan….

Tham mưu, trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 5000/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2017 về việc tổ chức điều tra thống kê ngành Điện ảnh năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành công nghiệp văn hóa.

Tham mưu, đề xuất trình Bộ trưởng ký Quyết định số 3605/QĐ- BVHTTDL ngày 27/9/2018 Ban hành Kế hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thay thế Quyết định số 4030/QĐ – BVHTTDL ngày 26/10/2017.

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu các tác phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Tính đến ngày 30/11/2018, đã số hóa được 1.418 bộ hồ sơ…

Năm 2018, Cục đã tiếp nhận, xử lý 14.875 lượt văn bản, trong đó có 7.702 lượt văn bản đến và phát hành 7.173 lượt văn bản đi. Việc tiếp nhận và xử lý văn bản đảm bảo kịp thời, đẩy đủ, chính xác theo đúng Quy chế quản lý văn thư, lưu trữ…

Năm 2018, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác được Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo đúng tiến độ về thời gian và đảm báo chất lượng của công việc. Hoạt động quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan và phát triển công nghiệp văn hóa từng bước đạt được những kết quả như: Hệ thống các chính sách, quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nghị định, quy định về điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch, quảng cáo, mỹ thuật…tạo hành lang pháp lý quan trọng bảo vệ, khuyến khích hoạt động sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa./

Vi Phong