0908.326.779 - 0906.362.707
 

Dịch vụ xin cấp phép giấy chứng nhận y tế – Health Certificate – HC

13/07/2017    4.88/5 trong 4401 lượt 
Dịch vụ xin cấp phép giấy chứng nhận y tế – Health Certificate – HC
Giấy chứng nhận y tế có tên tiếng anh là Health Certificate hay viết tắt còn đọc là HC được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu
ATV MEDIA là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và đại diện xin giấy chứng nhận y tế Health Certificate – HC cho sản phẩm thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam.

I. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận y tế:

- Tư vấn quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận y tế cho từng loại sản phẩm/ hàng hoá thực phẩm;
- Hướng dẫn tập hợp các tài liệu cần thiết và xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận y tế Health Certificate;
- Đại diện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý;
- Nhận kết quả là Giấy chứng nhận y tế Health Certificate và bàn giao cho khách hàng;
* Lưu ý khi đăng ký cấp giấy chứng nhận y tế cho hàng hoá xuất khẩu

II. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận y tế HC bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Health Certificate theo mẫu do ATV Media cung cấp;
- Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
- Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
mau chung nhan HC

III. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận y tế HC

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp HC nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện).
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, cấp HC. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới ATV Media để được tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận y tế HC tốt nhất!
ATV Media