HOTLINE: 0908.326.779 - 0906.362.707
 

Giấy phép ATTP

  • Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp

    Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều phải xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (trừ những cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, những người bán hàng rong)
Giấy phép vệ sinh an toàn thưc phẩm cơ sở kinh doanh rau, củ, quả sạch
Để xin chứng nhận ATTP cơ sở kinh doanh rau, củ, quả cần làm gì?
An toàn thực phẩm cơ sở chế biến nước ép rau quả đóng hộp
Để xin chứng nhận ATTP cơ sở chế biến nước ép rau quả đóng hộp cần làm gì?
Vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất hạt điều
Để xin chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất hạt điều cần làm gì?
Vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất hạt tiêu
Để xin chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất hạt tiêu cần làm gì?
An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực phẩm.
Vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch
Điều kiện cấp giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch?
Giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở chế biến kinh doanh nông sản
Để được cấp chứng nhận ATTP cơ sở chế biến kinh doanh nông sản cần làm gì?
Giấy phép an toàn thực phẩm cho khách sạn 1 sao, 2 sao
Để xin chứng nhận an toàn thực phẩm cho khách sạn cần làm gì?
Giấy phép an toàn thực phẩm cho siêu thị, siêu thị mini
Để xin chứng nhận an toàn thực phẩm siêu thị cần làm gì?
Giấy phép an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh tráng
Để xin chứng nhận An toàn thực phẩm cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh tráng cần làm gì?
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8   Tiếp  Cuối