0908.326.779 - 0906.362.707
 

Bước chuyển từ thực hiện ISO hành chính công

24/11/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
Bước chuyển từ thực hiện ISO hành chính công
Kể từ khi được triển khai năm 2006, Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trở thành công cụ chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cùng với sự vận hành của các Trung tâm hành chính công, năm qua, quá trình thực hiện ISO hành chính công có nhiều bước chuyển tích cực, tạo thuận lợi và sự hài lòng cho các tổ chức, công dân

Đầu giờ sáng ngày làm việc, tại UBND xã Long Châu, Yên Phong, người dân tấp nập ra vào làm thủ tục hành chính, gương mặt ai cũng tỏ vẻ hài lòng. Anh Nguyễn Bá Thinh, cán bộ tư pháp-hộ tịch, UBND xã Long Châu vừa niềm nở hướng dẫn các thủ tục cho người dân, vừa giới thiệu: “Hiện nay, UBND xã Long Châu đang áp dụng 178 quy trình tác nghiệp và 10 quy trình chung. Lúc đầu, với số lượng quy trình lớn như vậy, chúng tôi rất bỡ ngỡ, thao tác gặp nhiều khó khăn nhưng giờ thì mọi thứ đã đi vào nề nếp. Nhờ ISO mà các cán bộ dễ dàng tiếp cận công việc. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm chi phí, phiền hà cho người dân”.

Theo ông Lê Quang Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) trong đợt kiểm tra đánh giá toàn diện việc thực hiện ISO ở 104 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước mới đây, việc thực hiện kế hoạch Duy trì, áp dụng HTQLCL có chuyển biến rõ rệt. Đã có 16% cơ quan thực hiện ISO đạt hiệu quả tốt, 80% số cơ quan áp dụng ISO đạt yêu cầu và chỉ có 4% số cơ quan triển khai chưa thường xuyên, chưa bảo đảm chất lượng (gồm UBND xã Đức Long, Quảng Phú, Đại Đồng và phường Vạn An).

 

 

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì ISO ở UBND xã Long Châu, Yên Phong.

 

Để đạt được sự chuyển biến này, nguyên nhân chính là do các Trung tâm Hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp huyện đi vào hoạt động, kéo theo yêu cầu chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị dành sự quan tâm và chỉ đạo sát sao hơn trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì ISO. Một số cơ quan chủ động phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung, đánh giá nội bộ và tự công bố; đồng thời, đầu tư hơn cho công tác thực hiện ISO, đội ngũ thư ký ISO... Chẳng hạn, năm 2017, UBND phường Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh) thuê tổ chức tư vấn hỗ trợ suốt quá trình duy trì, áp dụng ISO. Theo đó, bộ quy trình thủ tục hành chính của phường được chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới giúp UBND phường giải quyết tốt công việc. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ phụ trách ISO của nhiều cơ quan có kinh nghiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ này cơ bản đi vào nề nếp. Năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng tổ chức được 3 lớp tập huấn và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới cho khoảng 200 học viên nắm rõ thêm về nghiệp vụ.

Tuy nhiên, công tác duy trì, áp dụng ISO hành chính công vẫn còn những tồn tại nhất định. Một số cơ quan chưa thật sự quan tâm đúng mức, việc thực hiện còn mang tính hình thức, công tác tổ chức lúng túng, hệ thống văn bản mới chưa được cập nhật thường xuyên nên quy trình áp dụng chưa đầy đủ, hoạt động phổ biến, hướng dẫn công tác lưu trữ các hồ sơ, quy trình áp dụng ISO còn hạn chế.

Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện, kế hoạch áp dụng ISO và tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ cho các đơn vị. Ông Trần Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn mạnh: Thực hiện ISO nhằm thay đổi thói quen, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, tức là tạo nên văn hóa ứng xử hành chính mới, vì vậy nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Để thành công, cần có sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo các đơn vị, cơ quan hành chính và sự nỗ lực, tận tâm của mỗi cán bộ thực hiện công việc này. Mục tiêu năm 2018, HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO sẽ được mở rộng triển khai tới 65 đơn vị hành chính nhà nước còn lại. Nếu làm được điều đó, Bắc Ninh sẽ trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về áp dụng hiệu quả, rộng rãi hệ thống quản lý hành chính hiện đại này

Huyền Thương