0908.326.779 - 0906.362.707
 

Thông tư - Nghị định - Quy chuẩn

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 2/2018
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 12 Nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Từ 2018 khách sạn không nhất thiết đăng ký tiêu chuẩn sao
Theo Điều 53 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 chính thức được áp dụng từ ngày 1/1/2018, các khách sạn chỉ được gắn “sao” khi đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận chính thức.
Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm
TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
Đầu  Trước   4  5  6  7  8  9