0908.326.779 - 0906.362.707
 

Quy định về công bố thực phẩm

Kiểm nghiệm đồ uống có cồn (Rượu, bia,…)
Việc xét nghiệm này, giúp cho đơn vị sản xuất có căn cứ để làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xin giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở và thực hiện kế hoạch giám sát định kỳ (02 lần/năm đối với sản phẩm của các cơ sở chưa được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng)
Chỉ tiêu kiểm nghiệm các sản phẩm từ rau của quả
Kết quả kiểm nghiệm là bằng chứng quan trọng để chứng minh sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam
Chỉ tiêu kiểm nghiệm sữa bột nguyên chất
Chỉ khi kết quả kiểm nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn được quy định tại QCVN 5-2: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột thì sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường
Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm
Vậy bao bì có mối quan hệ như thế nào với thực phẩm? Chức năng và những quy định cụ thể về an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm ra sao?
Quy định kiểm nghiệm định kỳ nguồn nước uống đóng chai
Nhằm siết chặt, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, Bộ Y tế đã yêu cầu cơ sở khai thác, sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng ít nhất 12
Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì thực phẩm
Chất lượng, độ an toàn của bao bì thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, nhà sản xuất thực phẩm, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp tham gia trong chuỗi cung ứng thực phẩm
Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm
Kiểm soát chất lượng thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực phẩm bảo vệ uy tín và thương hiệu của mình
Đầu  Trước   1  2  3  4